Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ledenadministratie - SILA

gepubliceerd: woensdag, 23 mei 2018

De leden­ad­mi­ni­stra­tie van pa­ro­chies is gekop­peld aan SILA, de Stich­ting Inter­ker­ke­lijke Leden­ad­mi­ni­stra­tie. Met inachtne­ming van de Wet Bescher­ming Per­soons­ge­ge­vens, verzamelt SILA de gegevens van mensen aan­ge­slo­ten bij een kerk­ge­noot­schap zoals de Rooms-Katho­lie­ke Kerk.

Dit betekent dat de leden­ad­mi­ni­stra­tie van pa­ro­chies per­soon­lijke gegevens bevat, en daarom niet vrij toe­gan­ke­lijk is. Mensen die met de leden­ad­mi­ni­stra­tie werken, zowel pro­fes­sio­nals als vrij­wil­li­gers, dienen een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen voordat zij toegang krijgen tot de leden­ad­mi­ni­stra­tie. Het is de taak van het pa­ro­chie¬bestuur om hierop toe te zien.

Juist in het werk­veld van het pas­to­raat is het van belang dat mensen per­soon­lijk gekend wor­den. Het gewetens­vol gebruiken van de per­soons­ge­ge­vens is daarom van belang om pas­to­raat op maat te kunnen blijven bie­den, ook nu pa­ro­chies te maken krijgen met schaalvergro­ting en regio­vor­ming. Over het pas­to­rale gebruik van de Kerk­le­den­admi­ni­stra­tie is een fol­der uit­ge­bracht met tips en tricks.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose