Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Info voor besturen - Introductie

gepubliceerd: donderdag, 11 januari 2018
Info voor besturen - Introductie

Binnen het bisdom bestaan ver­schil­lende vormen van ker­ke­lijke rechts­personen, die terug­gaan op het ker­ke­lijk wet­boek (de Codex Iuris Canonici). We kennen Pa­ro­chies, Parochiële Caritasin­stel­lingen, en overige ker­ke­lijke rechts­personen.

Elke rechts­persoon kent een bestuur, waar­van de be­stuur­ders al dan niet hun benoe­ming ont­van­gen van de bis­schop. Bij de functie van be­stuur­der hoort een taak en een verant­woor­de­lijk­heid.

Speciaal voor de be­stuur­ders van de ker­ke­lijke rechts­personen van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt op de pagina’s onder menu Besturen de be­lang­rijk­ste in­for­ma­tie gegeven.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose