Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Personeels- en Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

De afdeling Finan­ciële zaken onder­steunt en houdt toe­zicht op de aan het bisdom rekenplich­tige besturen van Pa­ro­chies, Parochiële Caritas In­stel­lingen en overige ker­ke­lijke in­stel­lingen. Hier­voor geeft ze onder vol­macht van de bis­schop bis­schop­pe­lijke machti­gingen af en geeft advies op admi­ni­stra­tief, juri­disch en finan­cieel-econo­misch gebied, mede op basis van de verantwoor­dings­stukken van de besturen.

Zij ver­zorgt de volle­dige admi­ni­stra­tie van het Bisdom, de Regionale Centrale Finan­cie­ring (RCF) en de overige in­stel­lingen, Bisdom Beheers­fonds, ABSKOG en het Groot­semi­narie.

Spe­ci­fie­ke in­for­ma­tieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose