Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

gepubliceerd: donderdag, 13 juni 2019

Voor vrij­wil­li­gers werk­zaam op ver­schil­lende terreinen, is een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) nood­za­ke­lijk. Hier vindt u voor welke functie en door wie een VOG dient te wor­den aan­ge­vraagd.

De VOG wordt door de pa­ro­chie zelf aan­ge­vraagd. Het is be­lang­rijk dat er een bestuurslid wordt aangewezen die met deze taak belast is. Het is voor het bisdom be­lang­rijk te weten welk bestuurslid deze taak op zich heeft geno­men. Geeft u dit daarom aan ons door!

Er zijn twee soorten VOG’s; een gratis VOG en een betaalde VOG. Door­gaans is de gratis VOG alleen bedoeld voor vrij­wil­li­gers die werken met kwets­ba­re doel­groepen. Let op: communi­ceert u de Gedrags­co­de Pas­to­raat actief met de vrij­wil­li­gers!

eHerken­ning

Voor de aan­vraag van een VOG heeft uw pa­ro­chie eHerken­ning nodig. Tevens is het nood­za­ke­lijk dat de vrij­wil­li­ger een werkend e-mail­a­dres heeft en een DigiD. Deze moeten bij de aan­vraag wor­den doorge­ge­ven. De vrij­wil­li­ger krijgt na invulling van de aan­vraag door het bestuurslid een e-mail met daarin een link om de aan­vraag te activeren. Deze link blijft 30 dagen gel­dig.

Heeft de vrij­wil­li­ger geen e-mail­a­dres en/of DigiD, kunt u het formulier via Justis gebruiken. Dit is alleen voor betaalde VOG’s. De kosten van de hard-copy VOG zijn hoger dan de digitale versie.

Pro­ce­dures

De aan­vraag­pro­ce­du­res voor eHerken­ning, gratis VOG’s en betaalde VOG’s vindt u hier­on­der:Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose