Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reliek H. Bernadette terug in Lourdes

gepubliceerd: woensdag, 1 mei 2024
foto: M. Bemelmans
Reliek H. Bernadette terug in Lourdes

Ber­na­dette is weer thuis. Bede­vaart­bis­schop mgr. Herman Woorts en ver­te­gen­woor­digers van bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis voor de Pelgrim hebben de reliek, die in april 2024 maand door Neder­land trok, weer terug­ge­bracht naar het hei­lig­dom in Lourdes.

De reliek is bij de Grot in Lourdes overhan­digd aan de verant­woor­de­lijke pries­ter van het hei­lig­dom. Mgr. Woorts bedankte namens de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie het hei­lig­dom voor het uitlenen van de reliek. Ook dankte hij de vele vrij­wil­li­gers die zich voor en achter de schermen ingezet hebben om de rondgang moge­lijk te maken.

Rondgang

Tussen Tweede Paas­dag (1 april) en zon­dag 28 april maakte de reliek van de heilige Ber­na­dette Soubirous een rondgang langs alle Neder­landse bis­dom­men. De reliek werd in veer­tien plaatsen verspreid door het land ont­van­gen. In alle kerken die de reliek aandeed, kwamen grote aantallen belang­stel­len­den om deze te vereren. Overal waren vie­rin­gen en pro­ces­sies geor­ga­ni­seerd.

Bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis voor de Pelgrim is op dit moment met een groep van bijna 1200 pelgrims uit Neder­land in Lourdes. De reis wordt begeleid door mgr. Woorts, die binnen de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie referent is voor bede­vaarten.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose