Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werkdocument Synode gepresenteerd

Continentale Fase ‘Voor een synodale Kerk’

gepubliceerd: donderdag, 27 oktober 2022

Werkdocument Synode 2022-2024Op don­der­dag 27 ok­to­ber heeft het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome het werk­do­cu­ment voor de Con­ti­nen­tale Fase van de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ ge­pre­sen­teerd. Dit gebeurde tij­dens een pers­con­fe­ren­tie die werd gehou­den in het pers­cen­trum van de Heilige Stoel in Rome. Het do­cu­ment kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’ naar het Bijbel­boek Jesaja, hoofd­stuk 54 vers 2.

In het werk­do­cu­ment wor­den onder meer de ver­volgstappen op een rij gezet. De eerste stap is dat het werk­do­cu­ment voor de Con­ti­nen­tale Fase naar alle bis­dom­men wordt gestuurd om het daar te bespreken. Ver­vol­gens is het aan de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties om de input bij het werk­do­cu­ment uit de bis­dom­men te verzamelen en dit samen te vatten (tweede stap). Deze samen­vat­ting gaat ver­vol­gens naar de Con­ti­nen­tale groep (derde stap). Daar wor­den alle aange­le­verde samen­vat­tingen be­spro­ken, alsook het werk­do­cu­ment zelf (vierde stap). Elke Con­ti­nen­tale groep maakt ver­vol­gens een slot­do­cu­ment met inachtne­ming van de regionale context (vijfde stap). Onder­schei­ding is be­lang­rijk bij elk van deze vijf stappen.

Op grond van alle slot­do­cu­menten van de bij­een­komsten in de ver­schil­lende Continenten stelt het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode dan het Instru­mentum Laboris, het werk­do­cu­ment voor de synode­bij­een­komsten in 2023 en 2024, samen.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose