Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werkdocument Synode gepresenteerd

Continentale Fase ‘Voor een synodale Kerk’

gepubliceerd: donderdag, 27 oktober 2022

Werkdocument Synode 2022-2024Op don­der­dag 27 ok­to­ber heeft het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome het werk­do­cu­ment voor de Con­ti­nen­tale Fase van de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ ge­pre­sen­teerd. Dit gebeurde tij­dens een pers­con­fe­ren­tie die werd gehou­den in het pers­cen­trum van de Heilige Stoel in Rome. Het do­cu­ment kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’ naar het Bijbel­boek Jesaja, hoofd­stuk 54 vers 2.

In het werk­do­cu­ment wor­den onder meer de ver­volgstappen op een rij gezet. De eerste stap is dat het werk­do­cu­ment voor de Con­ti­nen­tale Fase naar alle bis­dom­men wordt gestuurd om het daar te bespreken. Ver­vol­gens is het aan de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties om de input bij het werk­do­cu­ment uit de bis­dom­men te verzamelen en dit samen te vatten (tweede stap). Deze samen­vat­ting gaat ver­vol­gens naar de Con­ti­nen­tale groep (derde stap). Daar wor­den alle aange­le­verde samen­vat­tingen be­spro­ken, alsook het werk­do­cu­ment zelf (vierde stap). Elke Con­ti­nen­tale groep maakt ver­vol­gens een slot­do­cu­ment met inachtne­ming van de regionale context (vijfde stap). Onder­schei­ding is be­lang­rijk bij elk van deze vijf stappen.

Op grond van alle slot­do­cu­menten van de bij­een­komsten in de ver­schil­lende Continenten stelt het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode dan het Instru­mentum Laboris, het werk­do­cu­ment voor de synode­bij­een­komsten in 2023 en 2024, samen.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose