Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Interview met Mgr. Hendriks over de Synode

Videoserie van Katholiekleven.nl

gepubliceerd: vrijdag, 12 augustus 2022

Katho­liek­le­ven heeft zeven Neder­landse bis­schop­pen geïnter­viewd over de synodale Kerk. Deze inter­views ver­schij­nen in de maan­den juli en au­gus­tus op de web­si­te en de social media kanalen van Katho­liek­le­ven. Bekijk de video met het inter­view met Mgr. Hendriks.

Samen­vat­ting

Synodaal kerk-zijn gaat volgens Mgr. Hendriks van Haar­lem-Am­ster­dam om het ont­van­gen van de Heilige Geest, zodat gelo­vi­gen in de kracht van de Geest kunnen meedoen en hun bijdrage leveren aan de opbouw van de Kerk.

In de gesprekken die in zijn bisdom gehou­den zijn in het kader van de synode, blijkt dat het in Neder­land de afgelopen zes­tig jaar veel aan geloofs­vor­ming heeft ontbroken. “En dan kom je heel gauw terecht in dis­cus­sies voor of tegen; vrouwen in het ambt of rond thema’s zoals die in de maat­schap­pij spelen.

Terwijl het eigen­lijk juist zou moeten gaan over: Hoe kijk je er tegenaan vanuit je geloof? Wat heeft de Heilige Geest je hierin te zeggen?” Waar het gaat om ge­meen­schap, deelname en missie kunnen onder­de­len van zijn bisdom nog aan­ge­scherpt wor­den. “Hoe kunnen we contact krijgen met de mensen van onze tijd? Dat is een heel be­lang­rijke vraag.”

De bis­schop verge­lijkt ver­schil­lende gene­ra­ties in hun geloofs­be­le­ving. Beke­ring noemt hij als de absolute voor­waarde voor de toe­komst van de Kerk. “Je kunt alleen maar Kerk zijn als je begint met het verlangen om je te bekeren. Niet met een andere hou­ding, maar het verlangen om je steeds meer te vormen naar het beeld van Jezus Christus. Daar begint alles mee.”

VideoGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveau
zondag, 24 oktober 2021Synode 2021 - 2023
zaterdag, 23 oktober 2021Synodale kerk op Kathedraal TV Video
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte Spiritus
woensdag, 8 september 2021Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode
dinsdag, 25 mei 2021Drie fases naar bisschoppensynode 2023 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose