Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Viering en uitwisseling Synode

Zondag 15 mei - 15.00 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2022

Uitnodiging Viering en uitwisseling Synode 2023Van harte nodigen wij eenie­der die zich betrokken voelt bij het synodaal proces uit voor een fees­te­lij­ke vie­ring en uit­wis­se­ling op zon­dag 15 mei, van 15.00 tot 17.00 uur in de St. Bavo Ka­the­draal, aan het Bis­schop Bottemanne­plein in Haar­lem.

Samen onderweg

Als Rooms-Katho­lie­ke Kerk zijn wij in ok­to­ber 2021 een nieuwe weg inge­slagen. De door paus Fran­cis­cus aan­ge­kon­digde synode over ‘synodali­teit’, samen onderweg zijn, is niet alleen voor bis­schop­pen, maar voor de hele kerk. En het synodale proces is gestart bij de gelo­vi­gen.

Re­sul­taat van tal­loze ont­moe­tingen

Wij wer­den allen uit­ge­no­digd om samen te komen en te luis­te­ren naar elkaar, naar onze erva­ringen van samen kerk zijn en onder de lei­ding van de heilige Geest op zoek te gaan naar herken­ning en erken­ning, naar hoop en troost, naar inzicht en uit­zicht. Velen hebben aan deze uit­no­di­ging gehoor gegeven en er zijn tal­loze ont­moe­tingen geweest, waarin veel gedeeld is en waar­van zorg­vul­dige ver­slagen gemaakt zijn.

Afron­ding eerste etappe

Deze eerste etappe van de synode nadert een afron­ding, maar er volgen nieuwe etappes. En de start van deze synode is vooral bedoeld als het begin van een nieuwe manier van kerk zijn, die wij nog met elkaar aan het leren en ont­dek­ken zijn. Dit is daarom een goed moment om te vieren en uit te wisselen: om onze dank­baar­heid te uiten en onze erva­ringen te delen.

Vespers en ont­moe­ting

De vie­ring bestaat uit een samen gezongen Neder­landse vespers en ge­tui­ge­nissen van deel­ne­mers aan de synode. Na afloop van de vie­ring is er ruim gelegen­heid om een glaasje te drinken en elkaar te ont­moe­ten om de uit­wis­se­ling voort te zetten.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose