Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ganzenbord over synodaal proces

gepubliceerd: vrijdag, 19 november 2021

Het bisdom Palencia in Noord-Spanje ont­wik­kelde een ganzenbord om met kin­de­ren en jon­ge­ren de synodale weg te gaan. Want ook kin­de­ren en jon­ge­ren hebben ideeën over de stappen die wij moeten zetten om te groeien als een Kerk die samen met anderen op weg is in de 21ste eeuw.

Het spel wil kin­de­ren en jon­ge­ren helpen om hun erva­ringen met de Kerk uit te drukken. Je kan het spelen met kin­de­ren van 8 tot 99 jaar. Het spelbord (op A3-formaat) bestaat uit 52 vakjes. Onderweg zijn er vragen en opdrachten.

De vragen zijn een leidraad om het gesprek op gang te brengen. Ze zijn onderver­deeld in vijf blokken die in grote lijnen overeen­ko­men met de the­ma­tieken die centraal staan in het synodaal proces:

  1. Dialoog in de kerk & dialoog met de wereld
  2. Geloof en leven vieren
  3. On­der­schei­den en beslissen
  4. Luis­te­ren & het woord nemen
  5. Tocht­ge­noot zijn & meedoen

Als de vragen te moei­lijk zijn, mag je ze uite­raard aanpassen. In de toelich­ting bij het ganzenbord (op A4-formaat) vind je nog enkele hulp­vra­gen en de uitleg van de ver­schil­lende figuren op het spelbord (dobbelsteen, gans, brug en lezend kind).

Nog een tip: bij de vragen staat vaak het woordje ‘Kerk’. Als kin­de­ren of jon­ge­ren geen band hebben met de Kerk, kan je ook ver­wij­zen naar chris­te­nen of gelo­vi­gen.

Downloads

 

(Met dank aan het bisdom Palencia en bisdom Hasselt)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
zondag, 24 oktober 2021Synode 2021 - 2023
zaterdag, 23 oktober 2021Synodale kerk op Kathedraal TV Video
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte Spiritus
woensdag, 8 september 2021Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode
dinsdag, 25 mei 2021Drie fases naar bisschoppensynode 2023 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose