Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ganzenbord over synodaal proces

gepubliceerd: vrijdag, 19 november 2021

Het bisdom Palencia in Noord-Spanje ont­wik­kelde een ganzenbord om met kin­de­ren en jon­ge­ren de synodale weg te gaan. Want ook kin­de­ren en jon­ge­ren hebben ideeën over de stappen die wij moeten zetten om te groeien als een Kerk die samen met anderen op weg is in de 21ste eeuw.

Het spel wil kin­de­ren en jon­ge­ren helpen om hun erva­ringen met de Kerk uit te drukken. Je kan het spelen met kin­de­ren van 8 tot 99 jaar. Het spelbord (op A3-formaat) bestaat uit 52 vakjes. Onderweg zijn er vragen en opdrachten.

De vragen zijn een leidraad om het gesprek op gang te brengen. Ze zijn onderver­deeld in vijf blokken die in grote lijnen overeen­ko­men met de the­ma­tieken die centraal staan in het synodaal proces:

  1. Dialoog in de kerk & dialoog met de wereld
  2. Geloof en leven vieren
  3. On­der­schei­den en beslissen
  4. Luis­te­ren & het woord nemen
  5. Tocht­ge­noot zijn & meedoen

Als de vragen te moei­lijk zijn, mag je ze uiter­aard aanpassen. In de toelich­ting bij het ganzenbord (op A4-formaat) vind je nog enkele hulp­vra­gen en de uitleg van de ver­schil­lende figuren op het spelbord (dobbelsteen, gans, brug en lezend kind).

Nog een tip: bij de vragen staat vaak het woordje ‘Kerk’. Als kin­de­ren of jon­ge­ren geen band hebben met de Kerk, kan je ook ver­wij­zen naar chris­te­nen of gelo­vi­gen.

Downloads

 

(Met dank aan het bisdom Palencia en bisdom Hasselt)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose