Bisdom Haarlem-Amsterdam


Infobijeenkomsten lourdesbedevaarten

gepubliceerd: woensdag, 10 januari 2018
Infobijeenkomsten lourdesbedevaarten

De Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam begeleidt al meer dan 20 jaar bede­vaart­reizen naar Lourdes. Dit in samen­wer­king met het Huis van de Pelgrim dat lan­de­lijk al ruim 95 jaar bede­vaarten naar Lourdes or­ga­ni­seert.

De Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bestaat uit vrij­wil­li­gers die voor de pelgrims uit­een­lo­pende hand- en span­diensten verrich­ten tij­dens de reis en tij­dens het verblijf in Lourdes. De reis is dan ook geschikt voor jong en oud, hulp­be­hoe­vend, ziek en gezond. Bij iedere bede­vaart zijn Neder­landse artsen en verpleeg­kun­digen aanwe­zig en voor­ko­mende zorg wordt gere­geld. Indien U bij CZ verzekerd bent en een medische ach­ter­grond heeft, zijn er ruime kor­tings­moge­lijk­heden.

Reisopties

In 2018 zullen drie reizen wor­den onder­no­men:

 • 26 mei t/m 3 juni 2018 - bus­reis
 • 28 mei t/m 2 juni 2018 - vliegreis
 • 11 t/m 16 sep­tem­ber 2018 - vliegreis

Op deze laatst genoemde bede­vaart zal mgr. dr. J. Hendriks, de hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de voor­gan­ger zijn. Het thema van de bede­vaarten is: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Dit thema is dezelfde als de wapen­spreuk van de hulp­bis­schop.

Infor­ma­tie­bijeen­komsten

Op zater­dag 20 januari 2018 zijn er twee infor­ma­tie­bijeen­komsten:

 • Locatie: Pastorie van de Moeder van de Ver­los­ser­kerk
  Adres: Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB, Haar­lem
  Aanvang: 10.30 uur.
 • Locatie: Dio­ce­saan Hei­lig­dom, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
  Adres: Hoogeweg 65, 1851PJ, Heiloo
  Aanvang: 14.30 uur.

Met een film en een pre­sen­tatie wor­den beel­den getoond van de bede­vaart naar Lourdes en ver­vol­gens wordt uit­ge­breid infor­matie gegeven over de bus- en vlieg­reizen. Bij voor­keur, i.v.m. de cate­ring, uw komst mel­den bij mevr. Joke Hoekman, tele­foonnr. 06-42347729.

In­for­ma­tie

 • Diaken Philip Weijers
  (06) 53 88 76 41
 • Reisleidster Joke Hoekman
  (06) 42 34 77 29

Lourdes


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 9 mei 2022Terugkijken op een mooie Lourdesbedevaart
woensdag, 21 augustus 2019Lourdesbedevaart
maandag, 2 april 2018Op Lourdesbedevaart met mgr. Hendriks
donderdag, 12 januari 2017Infobijeenkomst Lourdesbedevaarten
maandag, 28 december 2015Info-middag Lourdes-bedevaart
woensdag, 9 september 2015Mgr. Van Burgsteden viert jubileum in Lourdes
dinsdag, 23 juni 2015Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam
maandag, 9 februari 2015Bedevaart naar Lourdes voor religieuzen
zondag, 9 juni 2013Bedevaart naar Lourdes
woensdag, 24 juni 2009Reis voor kinderen en jongeren naar Lourdes in herfstvakantieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose