Bisdom Haarlem-Amsterdam


Reis voor kinderen en jongeren naar Lourdes in herfstvakantie

gepubliceerd: woensdag, 24 juni 2009

De VNB (Verenigde Neder­landse Bede­vaarten) or­ga­ni­seert in de herfst­va­kan­tie (17 tot en met 24 ok­to­ber a.s.) een reis voor kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren (0 - 35 jaar) naar de bekende bede­vaarts­plaats Lourdes. Via het Lourdes­werk van de pa­ro­chie van Lange­dijk kunnen deze jon­ge­ren mee voor een aan­trek­ke­lijke prijs.

De reis is speciaal bedoeld voor kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren in de leef­tijd van 0 tot 35 jaar. Enkele vie­rin­gen wor­den met de grote bede­vaart mee­ge­daan, daar­naast zijn er eigen vie­rin­gen en ac­ti­vi­teiten met de jon­ge­ren. De VNB zorgt voor de gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding van de reis. Vorig jaar namen lan­de­lijk 120 jon­ge­ren mee aan deze bede­vaart. Het pro­gram­ma van de jon­ge­renreis is te vin­den op www.vnb.nl

Kosten van de reis zijn slechts 450 euro inclusief ver­voer, over­nach­ting en maal­tij­den. Een eventuele annule­rings­ver­ze­ke­ring moet zelf af­ge­slo­ten wor­den. Het ver­voer is per bus, maar indien er ruimte over is per trein. Jon­ge­ren kunnen zich in­di­vi­dueel opgeven (be­ge­lei­ding wordt ver­zorgd vanuit de VNB) of per groep met eigen bege­lei­ders.

Voor meer in­for­ma­tie en aanmel­ding voor de reis:
Peter van Diepen van het Lourdes­werk van de pa­ro­chie Lange­dijk, peter@nettunebv.nl of tel: 06-517 180 12.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 9 mei 2022Terugkijken op een mooie Lourdesbedevaart
woensdag, 21 augustus 2019Lourdesbedevaart
maandag, 2 april 2018Op Lourdesbedevaart met mgr. Hendriks
woensdag, 10 januari 2018Infobijeenkomsten lourdesbedevaarten
donderdag, 12 januari 2017Infobijeenkomst Lourdesbedevaarten
maandag, 28 december 2015Info-middag Lourdes-bedevaart
woensdag, 9 september 2015Mgr. Van Burgsteden viert jubileum in Lourdes
dinsdag, 23 juni 2015Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam
maandag, 9 februari 2015Bedevaart naar Lourdes voor religieuzen
zondag, 9 juni 2013Bedevaart naar LourdesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose