Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bedevaart naar Lourdes voor religieuzen

Begeleiding door Mgr. Van Burgsteden

gepubliceerd: maandag, 9 februari 2015

In sep­tem­ber vindt er een speciale bede­vaart naar Lourdes plaats voor reli­gi­euzen. De reis wordt begeleid door Mgr. Jan van Burg­ste­den sss, bis­schop­re­fe­rent voor reli­gi­euzen van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Voor de bede­vaart van 6 tot en met 11 sep­tem­ber wor­den zusters, broe­ders en paters uit heel Neder­land uit­ge­no­digd.

Jaar van het God­ge­wijde leven

Bedevaart naar Lourdes voor religieuzenPaus Fran­cis­cus heeft 2015 uit­ge­roe­pen tot ‘Jaar van het God­ge­wijde leven’. In dat kader wor­den er tal van ini­tia­tie­ven geno­men om het leven van reli­gi­euzen onder de aan­dacht te brengen. Een daar­van is de speciale bede­vaart naar Lourdes voor reli­gi­euzen. De reis wordt aan­ge­bo­den door de Organi­sa­tie Limburgse Bede­vaarten in Maas­tricht, maar is bedoeld voor reli­gi­euzen en andere belang­stel­len­den uit heel Neder­land.

“Bij­zon­der is dat aan deze reis ook oudere en min­dervalide reli­gi­euzen kunnen deel­ne­men,” zegt directeur Olivier Dols van de Limburgse Bede­vaarten, “omdat onze organi­sa­tie over voldoende vrij­wil­li­gers beschikt om hen te be­ge­lei­den.” In Lourdes krijgen de deel­ne­mers een volle­dig ver­zorgd pro­gram­ma aan­ge­bo­den met vie­rin­gen, pro­ces­sies, ont­moe­tingen met andere reli­gi­euzen en stil gebed aan de grot van de ver­schij­ningen.

Mgr. Van Burg­ste­den

Deze bede­vaart naar Lourdes wordt begeleid door emeritus­hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den sss van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Mgr. Van Burg­ste­den is zelf reli­gi­eus (lid van de paters van het Heilig Sacra­ment) en binnen de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verant­woor­de­lijk voor het contact met de reli­gi­euzen.

De Stich­ting Organi­sa­tie Limburgse Bede­vaarten in Maas­tricht is een bis­schop­pe­lijk erkende bede­vaart­orga­ni­sa­tie, die al bijna 95 jaar bede­vaarten naar Lourdes en andere katho­lie­ke bede­vaarts­oor­den or­ga­ni­seert. Aan de reizen nemen jaar­lijks enkele duizen­den pelgrims uit heel Neder­land deel.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie vindt u bij de Stich­ting Organi­sa­tie Limburgse Bede­vaarten.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 9 mei 2022Terugkijken op een mooie Lourdesbedevaart
woensdag, 21 augustus 2019Lourdesbedevaart
maandag, 2 april 2018Op Lourdesbedevaart met mgr. Hendriks
woensdag, 10 januari 2018Infobijeenkomsten lourdesbedevaarten
donderdag, 12 januari 2017Infobijeenkomst Lourdesbedevaarten
maandag, 28 december 2015Info-middag Lourdes-bedevaart
woensdag, 9 september 2015Mgr. Van Burgsteden viert jubileum in Lourdes
dinsdag, 23 juni 2015Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam
zondag, 9 juni 2013Bedevaart naar Lourdes
woensdag, 24 juni 2009Reis voor kinderen en jongeren naar Lourdes in herfstvakantieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose