Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wanneer en hoe wordt de gekozene paus?

gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013

De Paus verwerft de volle­dige en hoogste vol­macht in de Kerk door de wet­tige verkie­zing, die door hem is aanvaard, tezamen met de Bis­schops­wij­ding, aldus canon 332 §1 van het Ker­ke­lijk wet­boek (Codex Iuris Canonici).

Lege stoel (foto: Newshour)Uit­druk­ke­lijk voorziet de canon dat degene die reeds Bis­schop is on­mid­del­lijk na zijn verkie­zing en de aanvaar­ding van de verkie­zing de pau­se­lijke vol­machten kan uit­oefe­nen; wanneer iemand die geen Bis­schop is zou wor­den gekozen – wat moge­lijk is maar niet waar­schijn­lijk -, dient hij terstond Bis­schop gewijd te wor­den ("statim ordinetur Episcopus").

Sinds 955, bij de verkie­zing van Johannes XII en later Sergius IV, nemen de Pausen een nieuwe naam aan bij hun verkie­zing, met uit­zon­de­ring alleen van de Neder­landse paus Adrianus VI en Marcellus II.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 16 februari 2013Welke pausen hebben afstand gedaan?
zaterdag, 16 februari 2013Bestuur van de Kerk als de zetel van de paus vacant is
zaterdag, 16 februari 2013Waar komt het woord ‘kardinaal’ eigenlijk vandaan?
zaterdag, 16 februari 2013Taken van het kardinalencollege
zaterdag, 16 februari 2013Geschiedenis van de pauskeuze
zaterdag, 16 februari 2013De pauskeuze nuBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose