Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bestuur van de Kerk als de zetel van de paus vacant is

gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013

Er is sprake van vacatie van de zetel wanneer de Paus sterft of wanneer hij afstand doet (c. 332 §2 van het ker­ke­lijk wet­boek: "Als het voor­komt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de gel­dig­heid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze ken­baar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt").

Sede VacanteWanneer de zetel van Rome vacant is (sede vacante) komt het bestuur van de uni­ver­se­le Kerk, uit­slui­tend voor wat betreft de lopende zaken die geen uitstel dul­den aan het kar­di­na­len­col­lege toe, volgens de normen van de Apos­to­lische Con­sti­tu­tie Universi Dominici Gregis (nr. 2). De voor­naamste rol vervult dan de kar­di­naal-camerlengo.

De kar­di­naal-camerlengo staat aan het hoofd van de Camera Apostolica, een dienst die zorg draagt voor de tij­de­lijke goe­de­ren en rechten van de Apos­to­lische Stoel tij­dens vacatie van de zetel en het conclaaf voor­be­reidt (de bij­een­komst waarin de nieuwe paus wordt gekozen). De Camera Apostolica heeft op 3 maart 2007 nog een nieuw regle­ment gekregen waarin haar taken wor­den be­schre­ven.

De camerlengo is de voor­naamste admini­strator tij­dens de vacatie; hij wordt echter door een drietal kar­di­na­len onder­steund en het college van kar­di­na­len komt dage­lijks bij elkaar in deze periode om de be­lang­rijk­ste zaken te bespreken. Overigens geldt dat tij­dens de vacatie niets veran­derd mag wor­den (c. 335). De kar­di­naal-camerlengo moet bij over­lij­den van de paus offi­cieel zijn dood con­sta­te­ren en de pau­se­lijke ver­trek­ken verzegelen.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 16 februari 2013Welke pausen hebben afstand gedaan?
zaterdag, 16 februari 2013Waar komt het woord ‘kardinaal’ eigenlijk vandaan?
zaterdag, 16 februari 2013Taken van het kardinalencollege
zaterdag, 16 februari 2013Geschiedenis van de pauskeuze
zaterdag, 16 februari 2013De pauskeuze nu
zaterdag, 16 februari 2013Wanneer en hoe wordt de gekozene paus?Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose