Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier kerststal

Rond Kerst­mis 2023 hebben we dage­lijks een over­we­ging uit het boekje “Van Kribbe tot Kerst­stal” ge­pu­bli­ceerd. Het zijn verhalen van Erik Borgman over de hoofd­fi­gu­ren rondom de kerst­stal.


De wijzen uit het oosten
Van Kribbe tot Kerststal
nieuws - zaterdag, 30 december 2023
Wijzen uit het oosten brengen een bezoek. Magiërs, staat er in de oor­spron­ke­lijke, Griekse, tekst. Zij beston­den echt en hiel­den zich in waar­schijn­lijk Perzië (thans: Iran) bezig met het lezen van geheime bood­schappen in de sterren. En die ster, die zij volg­den, was waar­schijn­lijk een ver­schijn­sel dat zich had voor­ge­daan, een bepaalde stand van planeten.
De herders
Van Kribbe tot Kerststal
nieuws - vrijdag, 29 december 2023
Evenmin als Maria en Jozef verbleven de her­ders in een her­berg. Zij hiel­den, zo zegt het kerste­van­ge­lie, de wacht bij hun kud­den. Zij had­den nooit een vrije dag, of zelfs maar een vrije nacht. Mis­schien dat ze daarom, als zij over een pas­ge­bo­ren kind horen dat een red­der zou zijn, elkaar aan­moe­di­gen om te gaan kijken.
De engelen
Van Kribbe tot Kerststal
nieuws - donderdag, 28 december 2023
Bij veel kerst­stallen hoort een engel die boven de stal hangt. Vaak heeft deze een ban­derol in zijn hand, met daarop de tekst: ‘Gloria in excelsis Deo’. Het geeft de kerst­stal zijn verklarende tekst.
Os en ezel
Van Kribbe tot Kerststal
nieuws - woensdag, 27 december 2023
‘Een os kent zijn eige­naar, een ezel de krib van zijn meester’, zegt de profeet Jesaja namens God. ‘Maar Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip.’ Het vergeet dat God zijn eige­naar en meester is waar­van het af­han­ke­lijk­heid is. De os en de ezel staan in de kerst­stal, omdat zij dat niet vergeten.
Heilige Jozef
Van Kribbe tot Kerststal
nieuws - dinsdag, 26 december 2023
Het is van­wege Jozef dat Jezus in Betlehem geboren wordt. Zeker, het was de Romeinse keizer die ie­der­een liet afreizen naar de stad waar zijn familie vandaan kwam, maar zoals het in het Lucase­van­ge­lie staat: omdat Jozef uit het huis van David stamde, ging hij samen met Maria naar Betlehem. Betlehem was de vader­stad van David.
Kindje Jezus
Van Kribbe tot Kerststal
nieuws - maandag, 25 december 2023
Over het kind, waar het toch allemaal om gaat, zegt het kerst­ver­haal niet veel. Dat zijn naam ‘Jezus’ moet zijn, ont­hulde de engel al eer­der aan Maria. In het verhaal over zijn geboorte is slechts sprake van ‘een zoon’.
Maria
Van Kribbe tot Kerststal
nieuws - zondag, 24 december 2023
Moeder­schap is het won­der bij uitstek: leven dat nieuw lieven voort­brengt. Wat begint als deel van het vrouwenlichaam, wordt een zelf­stan­dige persoon. Hoe en wanneer, daar heeft de moe­der geen controle over. ‘De tijd brak aan’ waarop zij moe­der werd, zegt het evan­ge­lie. Ook al kwam het helemaal niet uit - de hele vraag of het wel uit­komt is vol­ko­men zinloos. Het kind komt eruit, hoe dan ook.
De stal
Van Kribbe tot Kerststal
nieuws - zaterdag, 23 december 2023
Fran­cis­cus van Assisi richtte in 1223 in het plaatsje Greccio een kerst­stal in. Zodat zijn tijd- en streek­ge­no­ten met eigen ogen kon­den zien in welke be­hoef­ti­ge omstan­dig­he­den Jezus ter wereld geko­men is.
De kerststal - introductie
Van Kribbe tot Kerststal
nieuws - vrijdag, 22 december 2023
Het geboorte­ver­haal van Jezus volgens Lucas wordt sinds jaar en dag gelezen tij­dens de kerst­nacht­mis in de kerken. Het verhaalt hoe Jozef en Maria in Beth­le­hem geraken, waar zij moe­der wordt. En hoe de geboorte van dit kind - te mid­den van de dieren - als eerste bekend werd gemaakt aan her­ders.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose