Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De kerststal - introductie

Van Kribbe tot Kerststal

gepubliceerd: vrijdag, 22 december 2023
foto: Wim Koopman
Greccio, de geboorteplaats van alle kerststallen
Greccio, de geboorteplaats van alle kerststallen

Terwijl Jozef en Maria in Beth­le­hem waren, kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerst­ge­bo­rene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt her­ders, die in het veld over­nachtten om de wacht te hou­den bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heer­lijk­heid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb een goede bood­schap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw red­der geboren; Hij is de Messias, de Heer.’ - Lucas 2,6-11

Dit evan­ge­lie - het geboorte­ver­haal van Jezus volgens Lucas - wordt sinds jaar en dag gelezen tij­dens de kerst­nacht­mis in de kerken. Het verhaalt hoe Jozef en Maria in Beth­le­hem geraken, waar zij moe­der wordt. En hoe de geboorte van dit kind - te mid­den van de dieren - als eerste bekend werd gemaakt aan her­ders.

In 1223 wilde Sint Fran­cis­cus van Assisi de mensen van de kerst­nacht­mis in Greccio laten zien en voelen hoe Jezus ter wereld was geko­men. Daarom nam hij de kerk­gan­gers mee naar buiten, naar een grot. Een echtpaar was Jozef en Maria. Een pas­ge­bo­ren kindje werd in een voe­derbak gelegd. Er wer­den een os en een ezel en wat schapen in de grot geplaatst. En her­ders. Zo wilde de heilige Fran­cis­cus laten zien dat Jezus in armoede en eenvoud op aarde geboren was in Beth­le­hem in het ‘jaar nul’. Net als de mensen van Greccio in 1223 geboren wer­den. Jezus was dus écht één met ons.

Het is deze kerst­nacht (24 de­cem­ber) precies 800 jaar gele­den dat de kerst­stal werd geboren. Sindsdien heeft het kribbetje de hele wereld veroverd... in de kerken, op de pleinen en in de huizen zetten we ieder jaar weer de beeldjes neer in een gro­tach­tige omge­ving of in een een­vou­dig houten stalletje.

800 Jaar Kerst­stal

De ko­men­de dagen nodigen we u uit om via deze web­si­te door de kerst­stal te lopen. We willen even bij alle figuurtjes stil staan. Dat doen we aan de hand van teksten van Erik Borgman. Ze zijn dit jaar gebundeld in een mooi boekje ‘Van kribbe tot kerst­stal’, dat bij uit­ge­ve­rij Adveniat verkrijg­baar is. En met bekende en min­der bekende kerst­lie­de­ren.

We wensen u mooie kerst­da­gen toe.

 

Van Kribbe tot Kerststal

Van Kribbe tot Kerst­stal

Deze tekst komt uit het boekje ‘Van kribbe tot kerst­stal’, uitge­ge­ven door Adveniat. Met verhalen van Erik Borgman over de hoofd­fi­gu­ren rondom de kerst­stal. Gebe­den over Jozef, Maria, De her­ders en de Wijzen, het kind in de stal, de os en de ezel. Mooie medi­ta­ties bij de zon­da­gen. In­spi­re­rende gebe­den en verhalen van mar­kante pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken uit Neder­land en Vlaan­de­ren. Ook is er dit keer gedacht aan (klein)kin­de­ren. Voor iedere Advents­zon­dag is er speciaal voor hen een gedeelte in het boek met gebe­den. Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kerst­tijd.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 30 december 2023De wijzen uit het oosten
vrijdag, 29 december 2023De herders
donderdag, 28 december 2023De engelen
woensdag, 27 december 2023Os en ezel
dinsdag, 26 december 2023Heilige Jozef
maandag, 25 december 2023Kindje Jezus
zondag, 24 december 2023Maria
zaterdag, 23 december 2023De stalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose