Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De engelen

Van Kribbe tot Kerststal

gepubliceerd: donderdag, 28 december 2023

Bij veel kerst­stallen hoort een engel die boven de stal hangt. Vaak heeft deze een ban­derol in zijn hand, met daarop de tekst: ‘Gloria in excelsis Deo’. Het geeft de kerst­stal zijn verklarende tekst.

Het lijkt een alle­daag­se gebeur­te­nis, de geboorte van een kind in de marge van allerlei maat­schap­pe­lijke en poli­tieke verwikkelingen. Maar het maakt Gods groots­heid zicht­baar. De engel verkon­digt dat een red­der geboren is, Gods lang aan­ge­kon­digde en verwachte Messias. Het is voor ie­der­een zicht­baar en toch verborgen: een kind in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe dat de Heer der heren en de God der goden is. Het is er niet aan af te zien, maar het is een keer­punt in de ge­schie­de­nis.

De engel begint be­schei­den en verkon­digt aan een groepje her­ders wat plaats­vindt. Maar de bood­schap, zo wordt gezegd, is bestemd voor heel het volk. Ver­vol­gens wor­den alle registers openge­trok­ken. Eén engel is bij lange na niet voldoende en er is sprake van een heel leger. De menigte engelen zingt de aarde en de hemel naar elkaar toe. Gods glorie is vrede op aarde en het is deze vrede die het heden geboren kind zal brengen. Als een goede her­der die bereid zal blijken om, zoals het Johannese­van­ge­lie zegt, zijn leven te geven voor zijn schapen.

De profeet Ezechiël klaagde al dat de lei­ders van het volk waren als her­ders die zich­zelf wei­den in plaats van hun schapen:

U eet het vet, u kleedt zich met de wol, u slacht het vetgemeste dier, maar u weidt de beesten niet. Het zwakke dier geeft u niets om aan te sterken, het zieke dier geneest u niet, het gewonde dier verbindt u niet, het ver­dwaalde dier brengt u niet terug en het verloren dier zoekt u niet.

In een verge­lijk­ba­re situatie speelt het kerst­ver­haal zich af. De hoofdrolspelers in het verhaal behoren tot degenen die wor­den gegeten, gesc­ho­ren en geslacht, ver­waarloost en in de steek gelaten. Namens hen zingt Maria als zij zwan­ger is vol vreugde dat God uiteendrijft wie zich verheven wanen, mach­tigen van hun troon stoot en geringen een hoge plaats geeft. Dat, zo beves­tigen de engelen, is wat het betekent als op aarde evenals in de hemel Gods wil geschiedt. Daar­mee wordt met kerst­mis een begin gemaakt.

800 Jaar Kerst­stal

De ko­men­de dagen nodigen we u uit om via deze web­si­te door de kerst­stal te lopen. We willen even bij alle figuurtjes stil staan. Dat doen we aan de hand van teksten van Erik Borgman. Ze zijn dit jaar gebundeld in een mooi boekje ‘Van kribbe tot kerst­stal’, dat bij uit­ge­ve­rij Adveniat verkrijg­baar is. En met bekende en min­der bekende kerst­lie­de­ren.

We wensen u mooie kerst­da­gen toe.

 

Van Kribbe tot Kerststal

Van Kribbe tot Kerst­stal

Deze tekst komt uit het boekje ‘Van kribbe tot kerst­stal’, uitge­ge­ven door Adveniat. Met verhalen van Erik Borgman over de hoofd­fi­gu­ren rondom de kerst­stal. Gebe­den over Jozef, Maria, De her­ders en de Wijzen, het kind in de stal, de os en de ezel. Mooie medi­ta­ties bij de zon­da­gen. In­spi­re­rende gebe­den en verhalen van mar­kante pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken uit Neder­land en Vlaan­de­ren. Ook is er dit keer gedacht aan (klein)kin­de­ren. Voor iedere Advents­zon­dag is er speciaal voor hen een gedeelte in het boek met gebe­den. Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kerst­tijd.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 30 december 2023De wijzen uit het oosten
vrijdag, 29 december 2023De herders
woensdag, 27 december 2023Os en ezel
dinsdag, 26 december 2023Heilige Jozef
maandag, 25 december 2023Kindje Jezus
zondag, 24 december 2023Maria
zaterdag, 23 december 2023De stal
vrijdag, 22 december 2023De kerststal - introductieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose