Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Heilige Jozef

Van Kribbe tot Kerststal

gepubliceerd: dinsdag, 26 december 2023

Het is van­wege Jozef dat Jezus in Betlehem geboren wordt. Zeker, het was de Romeinse keizer die ie­der­een liet afreizen naar de stad waar zijn familie vandaan kwam, maar zoals het in het Lucase­van­ge­lie staat: omdat Jozef uit het huis van David stamde, ging hij samen met Maria naar Betlehem. Betlehem was de vader­stad van David.

Jozef wordt vaak voor­ge­steld als een slaperige oude man. Het ver­beeldt dat hij volgens de Bijbel niet de echte vader van Jezus was, maar dat Maria voordat zij en Jozef bij elkaar gingen wonen, zwan­ger bleek te zijn van de heilige Geest. Op ins­tigatie van een engel, die hem in een droom verschijnt, neemt Jozef Maria toch tot vrouw. Zo ac­cep­teert hij tevens het kind dat zij draagt als zijn kind, verplicht zich ervoor te zorgen en het naar vermogen te be­scher­men. Paus Fran­cis­cus, die op de feest­dag van Sint Jozef, 19 maart 2013 paus werd, heeft de zorg van Jozef voor Jezus bena­drukt en diens toe­wij­ding aan alle mannen ten voor­beeld gesteld.

Als het Lucase­van­ge­lie Betlehem aanduidt als ‘de stad van David’, zet het een accent. Door­gaans wordt in de Bijbel Jeru­za­lem aangeduid als ‘stad van David’. Jeru­za­lem is de stad van Davids over­win­ning, van zijn koning­schap. Betlehem is de stad waar David een onop­val­lende her­ders­jongen was die niet echt mee­telde. Als de profeet Samuël de opdracht heeft om een nieuwe koning te zalven, komt hij terecht bij Isaï in Betlehem. Samuël nodigt Isaï met zeven zonen voor de maal­tijd uit: potige mannen die op het oog uitstekend geschikt zijn voor de strijd, en daar­mee voor het koning­schap. Maar geen van hen is de door God tot koning uit­ver­ko­ren. Pas als Samuël dringend vraagt of Isaï niet nog een zoon heeft, zegt deze dat zijn jongst om het veld de schapen hoedt. David. David was geen mannetjes­putter. Hij was, zoals het er staat, ‘rossig, had mooie ogen en een pret­tig voor­ko­men.’ Hij blijkt Gods nieuwe koning te zijn. ‘God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiter­lijk, maar de Ene kijkt naar het hart’: dit is de Bijbelse uitleg voor de verrassende keuze voor de zachte, mooie David.

Jozef houdt de her­in­ne­ring levend aan het feit dat, zoals de apostel Paulus het schrijft, wat voor de wereld dwaas is door God is uitgekozen om de wijzen te beschamen, wat voor de wereld zwak is om het sterke te beschamen, wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbedui­dend, wat niets betekent, om teniet te doen wat wel iets betekent. In Betlehem wordt uit armoede en kwets­baar­heid de koning der koningen geboren.

800 Jaar Kerst­stal

De ko­men­de dagen nodigen we u uit om via deze web­si­te door de kerst­stal te lopen. We willen even bij alle figuurtjes stil staan. Dat doen we aan de hand van teksten van Erik Borgman. Ze zijn dit jaar gebundeld in een mooi boekje ‘Van kribbe tot kerst­stal’, dat bij uit­ge­ve­rij Adveniat verkrijg­baar is. En met bekende en min­der bekende kerst­lie­de­ren.

We wensen u mooie kerst­da­gen toe.

 

Van Kribbe tot Kerststal

Van Kribbe tot Kerst­stal

Deze tekst komt uit het boekje ‘Van kribbe tot kerst­stal’, uitge­ge­ven door Adveniat. Met verhalen van Erik Borgman over de hoofd­fi­gu­ren rondom de kerst­stal. Gebe­den over Jozef, Maria, De her­ders en de Wijzen, het kind in de stal, de os en de ezel. Mooie medi­ta­ties bij de zon­da­gen. In­spi­re­rende gebe­den en verhalen van mar­kante pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken uit Neder­land en Vlaan­de­ren. Ook is er dit keer gedacht aan (klein)kin­de­ren. Voor iedere Advents­zon­dag is er speciaal voor hen een gedeelte in het boek met gebe­den. Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kerst­tijd.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 30 december 2023De wijzen uit het oosten
vrijdag, 29 december 2023De herders
donderdag, 28 december 2023De engelen
woensdag, 27 december 2023Os en ezel
maandag, 25 december 2023Kindje Jezus
zondag, 24 december 2023Maria
zaterdag, 23 december 2023De stal
vrijdag, 22 december 2023De kerststal - introductieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose