Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Fratelli Tutti

Encycliek Fratelli TuttiDossier van nieuws­berichten over de en­cy­cliek ‘Fratelli Tutti’ - ‘Allen broe­ders’ de en­cy­cliek van paus Fran­cis­cus over ‘inclusief universalisme’.
Nederlandse vertaling encycliek Fratelli tutti
nieuws - maandag, 7 juni 2021
In de en­cy­cliek Fratelli tutti laat paus Fran­cis­cus zich opnieuw in­spi­re­ren door de heilige Fran­cis­cus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broe­ders en zusters een manier van leven voor die ‘door­trok­ken was van de smaak van het evan­ge­lie’. De door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie geautoriseerde vertaling van de en­cy­cliek is nu be­schik­baar in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie.
Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti
Vanaf woensdag 21 april drie online bijeenkomsten
nieuws - woensdag, 7 april 2021
Na het succes van de uit­wis­se­ling onder jon­ge­ren­wer­kers en anderen n.a.v. Evangelii Gaudium, gaan we ons nu ver­die­pen in Fratelli Tutti. Deze en­cy­cliek werd door Paus Fran­cis­cus op de voor­avond van 4 ok­to­ber 2020, het feest van Sint Fran­cis­cus van Assisi, ondertekend.
Webinar encycliek Fratelli Tutti
Vrijdag 29 januari - 14.00 uur - Online
nieuws - dinsdag, 12 januari 2021
In zijn nieuwste en­cy­cliek Fratelli Tutti werkt Paus Fran­cis­cus typisch fran­cis­caanse thema’s uit als barm­har­tig­heid, respect voor anders­ge­lo­vigen en inzet voor vrede en ver­zoe­ning. Om de bood­schap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, or­ga­ni­seert de Laudato Si-werk­groep Neder­land in samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie een webinar op vrij­dag 29 januari, van 14.00 uur tot 16.15 uur.
Fratelli tutti - Allen broeders (en zusters)
Nieuwe encycliek van paus Franciscus
nieuws - zondag, 4 oktober 2020
Met de begin­woor­den Fratelli tutti - allen broe­ders (en zusters) - kiest paus Fran­cis­cus weer voor het ge­dach­te­goed van Sint Fran­cis­cus van Assisi als uitgangs­punt van een en­cy­cliek.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose