Bisdom Haarlem-Amsterdam


Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti

Vanaf woensdag 21 april drie online bijeenkomsten

gepubliceerd: woensdag, 7 april 2021

Na het succes van de uit­wis­se­ling onder jon­ge­ren­wer­kers en anderen n.a.v. Evangelii Gaudium, gaan we ons nu ver­die­pen in Fratelli Tutti. Deze en­cy­cliek werd door Paus Fran­cis­cus op de voor­avond van 4 ok­to­ber 2020, het feest van Sint Fran­cis­cus van Assisi, ondertekend. Het pau­se­lijke do­cu­ment gaat over de broe­der­schap en sociale vriend­schap, waar met name de waar­dig­heid van iedere mens in centraal staat.

Drie online bij­een­komsten

In drie online bij­een­komsten via Zoom wisselen de aanwe­zige jon­ge­ren­wer­kers e.a. hun gedachten uit n.a.v. de vragen uit het werk­boekje, dat voor deze sessies is gemaakt. Voor elke bij­een­komst dien je steeds 3 hoofd­stukken van de en­cy­cliek te lezen. Middels de vragen in het werk­boekje kun je de stof beter tot je nemen en er ook op reflec­te­ren. In de bij­een­komsten vormen de vragen een houvast om met elkaar in gesprek te gaan en over het (jon­ge­ren)werk in de kerk en samen­le­ving.

Niet alleen jon­ge­ren­wer­kers

Naast jon­ge­ren­wer­kers zijn pries­ters, cate­chisten, diakens, vrij­wil­li­gers, be­stuurs­le­den e.d. ook allemaal welkom! De online bij­een­komsten vin­den plaats op woens­dag­avond van 19.00 tot 20.30 uur via Zoom:

datum tijd hoofd­stukken alinea’s
Woens­dag 21 april 19.00 - 20.30 uur Inlei­ding en hoofd­stuk 1 & 2 (alinea’s 1 t/m 86)
Woens­dag 5 mei 19.00 - 20.30 uur Hoofd­stuk 3, 4 & 5 (alinea’s 87 t/m 197)
Woens­dag 26 mei 19.00 - 20.30 uur Hoofd­stuk 6, 7 & 8 (alinea’s 197 t/m 287)

Aanmel­den

Voor aanmel­ding en vragen stuur een mailtje naar info@jong­bis­domhaarlem.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 7 juni 2021Nederlandse vertaling encycliek Fratelli tutti
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
zondag, 4 oktober 2020Fratelli tutti - Allen broeders (en zusters)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose