Bisdom Haarlem-Amsterdam


Webinar encycliek Fratelli Tutti

Vrijdag 29 januari - 14.00 uur - Online

gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2021

In zijn nieuwste en­cy­cliek Fratelli Tutti werkt Paus Fran­cis­cus typisch fran­cis­caanse thema’s uit als barm­har­tig­heid, respect voor anders­ge­lo­vigen en inzet voor vrede en ver­zoe­ning. Om de bood­schap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, or­ga­ni­seert de Laudato Si-werk­groep Neder­land in samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie een webinar op vrij­dag 29 januari, van 14.00 uur tot 16.15 uur.

Paus Fran­cis­cus daagt de lezer in zijn nieuwe en­cy­cliek uit om na het crisis­jaar 2020 te werken aan een mondiale samen­le­ving waarin kwets­ba­re groepen de kans krijgen om een waar­dig leven te lei­den en om er ge­za­men­lijk voor te zorgen dat er toe­komst is voor de gene­ra­ties die na ons komen. De paus biedt daar­mee een hoop­vol per­spec­tief. Deze nieuwe en­cy­cliek vormt daar­mee een tweeluik met zijn eer­dere en­cy­cliek Laudato si’ uit 2015, waarin de ver­bon­den­heid met de schep­ping centraal staat.

Inlei­ding door Mgr. De Korte

Mgr. Gerard de Korte, voor­zit­ter van de Laudato Si-werk­groep, houdt tij­dens het webinar een algemene inlei­ding over de nieuwe en­cy­cliek. Broe­der Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreli­gi­euze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel gaat in op de vernieu­wing van het ker­ke­lijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe en­cy­cliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal ver­tellen hoe de uni­ver­se­le broe­der­schap van de zalige Charles de Foucauld in deze tijd wordt beleefd.

Het webinar is gericht op pa­ro­chi­anen, leden van reli­gi­euze in­sti­tu­ten en leden van katho­lie­ke leken­be­we­gingen en ieder die zich in­te­res­seert in de visie van paus Fran­cis­cus. Deelname is gratis. Aanmel­den kan via Vas­ten­ac­tie: info@vas­ten­ac­tie.nl

Pro­gram­ma

13.50 uur: Deel­ne­mers kunnen inloggen
14.00 uur: Welkom door Peter van Hoof, directeur Vas­ten­ac­tie en moderator
14.05 uur: Mgr. Gerard de Korte: Fratelli Tutti, een algemene inlei­ding
14.25 uur: Br. Theo van Adrichem ofm: Fratelli Tutti en interreli­gi­euze dialoog
14.45 uur: Prof. dr. Fred van Iersel: Fratelli Tutti en de vernieu­wing van het ker­ke­lijk denken over oorlog en vrede
15.05 uur: Pauze
15.10 uur: Kleine Zuster Els van Jezus: Fratelli Tutti en uni­ver­se­le broe­der­schap
15.30 uur: Groeps­ge­sprekken
15.55 uur: Korte terug­kop­pe­ling vanuit elke groep
16.05 uur: Mede­de­lingen
16.15 uur: Slui­ting

Laudato Si-werk­groep Neder­land

De Laudato Si-werk­groep Neder­land is een ini­tia­tief van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie van Neder­landse Reli­gi­euzen.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose