Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Contact

  • 023-5112600, algemeen Secretariaat

Personeelszaken

De functie van staffunctionaris personeelszaken wordt voorlopig waargenomen door

  • Vicaris-generaal mgr. dr. B.J. Putter

Personeels- en salarisadministratie

Personeelszaken - Collectief pensioen musici

gepubliceerd: donderdag, 23 mei 2024

Hier­on­der kunt u het Inventari­sa­tie­for­mu­lier t.b.v. col­lec­tief werknemerspensioen voor Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap musici down­loa­den en invullen. Dit formulier geldt voor kerkmusici in dienst van pa­ro­chies die aan­ge­slo­ten zijn bij andere pensioen­rege­lingen dan het Pensioen­fonds Neder­landse Bis­dom­men.

Voor meer in­for­ma­tie ver­wij­zen wij u naar de brief verzon­den aan de pa­ro­chie­besturen in januari 2020.

Zendt u het ingevulde formulier naar pensioen­kerkmusici@rkk.nl

Beschik­ba­re premie

Gebruik voor de bereke­ning van de beschik­ba­re premie het volgende reken­blad:Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose