Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ledenadministratie - Nieuwe ledenadministratie

gepubliceerd: woensdag, 23 mei 2018

De bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft in 2017 besloten tot de invoe­ring van een nieuwe automatise­ringsoplos­sing voor pa­ro­chies. Op de web­si­te rkk-online.nl staat in­for­ma­tie over de moge­lijk­he­den voor koppeling van DocBase met de stan­daardoplos­sing voor finan­ciële admi­ni­stra­tie, Exact.

Deze combinatie maakt het moge­lijk om pa­ro­chies met ingang van 2018 een nieuwe oplos­sing aan te bie­den voor zowel de leden­ad­mi­ni­stra­tie, de kerkbijdrage-admi­ni­stra­tie, de begraaf­plaats­ad­mi­ni­stra­tie en de finan­ciële admi­ni­stra­tie.

De nieuwe automatise­ring zal ook gekop­peld wor­den aan SILA. Het is de bedoeling dat uiter­lijk met ingang van 1 januari 2019 alle pa­ro­chies gaan werken met de nieuwe automatise­ring. Met ingang van 2019 is het gebruik van DocBase door de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verplicht gesteld.

Voor actuele in­for­ma­tie kunt u terecht op de speciale web­si­te:Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose