Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitgevaardigde decreten

gepubliceerd: donderdag, 9 september 2021

Per 1 januari 2019 wor­den de decreten van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam alleen nog ge­pu­bli­ceerd op onze web­si­te, en niet lan­ger in de Analecta. De Dio­ce­sane Rege­lingen ver­vangt de Analecta en komt eens per jaar (januari) uit.

2021
8 sep­tem­ber Ont­trek­ken ere­dienst HH. Mar­te­la­ren van Gorcum­kerk te Koog a/d Zaan
1 sep­tem­ber Digi­taal ver­ga­deren
1 juli
Ophef­fing PCI H. Thomas van Aquino­paro­chie Am­ster­dam
1 juli Ophef­fing PCI HH. Engelbe­waar­ders­paro­chie Bad­hoe­ve­dorp
2020
6 ok­to­ber Oprich­tings­de­creet Broe­der van het Stille Leven
20 sep­tem­ber Decreet Onttrek­king aan de ere­dienst kerk­ge­bouw van de H. Martinus te Oosterend
13 mei Decreet fusie Onze Lieve Vrouw - Boni­fa­tius Zaan­dam
12 maart Decreet fusie Wormerveer - Krommenie
11 maart Decreet ophef­fing rechts­persoon Voorhof Am­ster­dam
28 februari Decreet oprich­ting Rec­to­raat Vrouwe van alle Volkeren
19 februari Decreet ont­trek­ken ere­dienst Theresia­ka­pel Hem
13 januari Decreet nieuwe orde­ning de­ke­na­ten
2019
5 de­cem­ber Decreet ont­trek­ken ere­dienst kapel Saen­den Zaan­dam
5 de­cem­ber Decreet ont­trek­ken ere­dienst Marcus Hens­broek
5 de­cem­ber Decreet ont­trek­ken ere­dienst OLV Geboorte Wormerveer
4 de­cem­ber Decreet fusie Alkmaar centrum, Oudorp, Noord
4 de­cem­ber Decreet fusie Am­ster­dam Nieuw West
15 maart Decreet ont­trek­ken aan de ere­dienst H. Jozef­kerk Velsen-Noord
22 februari Decreet samen­wer­kings­ver­band Pa­ro­chie­ver­band Zaanstreek
20 februari Decreet samen­wer­kings­ver­band PCI Regio Klaver­blad
1 februari Decreet fusie PCI St. Urbanus met PCI Caritas Amstelland


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose