Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Steun de Wereldjongerendagen!

gepubliceerd: donderdag, 30 juni 2011

Van 16 t/m 21 au­gus­tus zijn in Madrid de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD).  Honderd­dui­zen­den katho­lie­ke en ook een groot aantal niet-katho­lie­ke jon­ge­ren komen van over de hele wereld naar de WJD toe om elkaar te ont­moe­ten en hun geloof te vieren en te ver­die­pen.

Steun de Wereldjongerendagen!Tijdens vorige edities van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (Rome, Toronto, Keulen en Sydney in 2008) is gebleken dat dit bij­zon­dere eve­ne­ment jon­ge­ren enorm kan bemoe­digen. Ze wor­den zich bewust van de verrijkende rol die hun geloof in hun leven speelt en ont­dek­ken dat ze niet de enige van hun leef­tijd zijn die geloven. Ze komen vaak helemaal ‘opgela­den’ weer thuis en zijn op hun beurt een bemoe­diging voor vele anderen in hun omge­ving.

Het or­ga­ni­se­ren van de WJD is een hele onderne­ming. Uw gebed en meeleven zijn daarbij onmis­baar. En ondanks de grote inzet van vrij­wil­li­gers en bijdragen van sponsoren, heeft de organi­sa­tie finan­ciële steun uit de geloofs­ge­meen­schap hard nodig om vanuit ons bisdom met een groep jon­ge­ren (155) aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen deel te kunnen nemen.

Deze jon­ge­ren zijn de dragende krachten van de Kerk van morgen!  Mogen zij op uw steun rekenen?

Hier volgen een paar sug­ges­ties: 

  • Een jon­gere uit uw pa­ro­chie of uw familie (klein­kind?) die aan de WJD deelneemt te steunen. Dit kunt u doen door met hem of haar mee te leven en mis­schien ook door deze jon­gere finan­cieel te steunen.
  • De WJD-reis die vanuit ons bisdom wordt geor­ga­ni­seerd steunen met uw gebed, uw meeleven en met een finan­ciële bijdrage op bankreke­ning 43509 t.n.v. R.K. bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam, met vermel­ding “Gift WJD Madrid 2011.” Uw gift is aftrek­baar voor de in­kom­sten­be­las­ting.

Alvast harte­lijk dank!
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus KoningBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose