Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Steun de Wereldjongerendagen!

gepubliceerd: donderdag, 30 juni 2011

Van 16 t/m 21 au­gus­tus zijn in Madrid de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD).  Honderd­dui­zen­den katho­lie­ke en ook een groot aantal niet-katho­lie­ke jon­ge­ren komen van over de hele wereld naar de WJD toe om elkaar te ont­moe­ten en hun geloof te vieren en te verdiepen.

Steun de Wereldjongerendagen!Tijdens vorige edities van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (Rome, Toronto, Keulen en Sydney in 2008) is gebleken dat dit bij­zon­dere evene­ment jon­ge­ren enorm kan bemoe­digen. Ze wor­den zich bewust van de verrijkende rol die hun geloof in hun leven speelt en ont­dek­ken dat ze niet de enige van hun leef­tijd zijn die geloven. Ze komen vaak helemaal ‘opgela­den’ weer thuis en zijn op hun beurt een bemoe­diging voor vele anderen in hun omge­ving.

Het or­ga­ni­se­ren van de WJD is een hele onderne­ming. Uw gebed en meeleven zijn daarbij onmis­baar. En ondanks de grote inzet van vrij­wil­li­gers en bijdragen van sponsoren, heeft de organi­sa­tie fi­nan­ciële steun uit de geloofs­ge­meen­schap hard nodig om vanuit ons bisdom met een groep jon­ge­ren (155) aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen deel te kunnen nemen.

Deze jon­ge­ren zijn de dragende krachten van de Kerk van morgen!  Mogen zij op uw steun rekenen?

Hier volgen een paar sug­ges­ties: 

  • Een jon­gere uit uw pa­ro­chie of uw familie (klein­kind?) die aan de WJD deelneemt te steunen. Dit kunt u doen door met hem of haar mee te leven en mis­schien ook door deze jon­gere fi­nan­cieel te steunen.
  • De WJD-reis die vanuit ons bisdom wordt geor­ga­ni­seerd steunen met uw gebed, uw meeleven en met een fi­nan­ciële bijdrage op bankreke­ning 43509 t.n.v. R.K. bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam, met vermel­ding “Gift WJD Madrid 2011.” Uw gift is aftrek­baar voor de in­kom­sten­be­las­ting.

Alvast harte­lijk dank!
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk
zaterdag, 2 maart 2019WJD Vlog #2 Locals of Panama Video
zondag, 17 februari 2019WJD Vlog #1 Gastvrij Panama! Video
vrijdag, 1 februari 2019Vlog WJD@Home Ameland Video
vrijdag, 1 februari 2019Naprogamma wereldjongerendagen
woensdag, 30 januari 2019Mexico - Onze Lieve Vrouw van Guadalupe
maandag, 28 januari 2019Alles van de WJD Panama
maandag, 28 januari 2019Indrukwekkend weekend op Ameland
maandag, 28 januari 2019De groepsreizen vallen uiteen
maandag, 28 januari 2019Fotoserie WJD - Deel 2
zondag, 27 januari 2019Jongeren zijn niet de toekomst maar het heden
zaterdag, 26 januari 2019Goede week vieren in Panama - WJD
donderdag, 24 januari 2019WJD-feestje op Ameland
donderdag, 24 januari 2019Panama ontmoeten
woensdag, 23 januari 2019Fotoseries WJD - Deel 1
woensdag, 23 januari 2019Wereldjongerendagen officieel geopend
woensdag, 23 januari 2019Jongeren ontmoeten de wereldkerk
dinsdag, 22 januari 2019Zo blij als een kind: aangekomen in Panama-stadBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose