Bisdom Haarlem-Amsterdam


WJD@Home op Ameland

Weekend van 26 t/m 28 januari

gepubliceerd: dinsdag, 16 januari 2024

WJD@Home Ameland biedt aan jon­ge­ren een ideale set­ting om elkaar te ont­moe­ten en samen het katho­lie­ke geloof te vieren. Je maakt nieuwe vrien­den, ziet beken­den terug die je hebt ontmoet tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon, er is een catechese van bis­schop­pen, er zijn eucha­ris­tie­vie­ringen, een avond van barm­har­tig­heid en het pro­gram­ma heeft allerlei inhou­de­lijke en creatieve work­shops.

Van harte welkom van 26 t/m 28 januari op Ameland! WJD@Home 2024 is voor jon­ge­ren van 16 tot 30 jaar en wordt geor­ga­ni­seerd onder de vlag van Jong Katho­liek. De kosten voor deelname bedragen € 95 per persoon.

Samen met de bus

Vanuit bisdom Rotter­dam rijdt er een bus naar Holwerd, welke ook in ons bisdom stopt op Am­ster­dam Sloter­dijk en Schiphol. Op vrij­dag 26 januari zal de bus om 14.15 uur op Schiphol aan­ko­men en om 15.00 uur op Sloter­dijk. Meld je via de web­si­te www.wjd.nl/wjdhome aan voor de bus.

Aanmel­den

Koop je ticket voor de WJD@Home op:

 


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag Fotoreportage
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie WereldjongerendagenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose