Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrim in Lissabon

Blog 5 - WJD Lissabon

gepubliceerd: vrijdag, 4 augustus 2023
foto: Carolien Hoogenboom
Pelgrim in Lissabon

We zijn aan­ge­ko­men in Lissabon. Velen van ons hebben de ope­nings­mis met de paus mee­ge­maakt. Het was enorm druk, wat een erva­ring om met zoveel katho­lie­ken te zijn. Een enorme vreugde.

Het was een uit­daging om vanaf het veld van de ope­nings­mis op tijd bij onze slaaplo­ca­tie te komen, want we hebben een tijd waarop je niet meer binnen kunt komen. Het open­baar ver­voer reed maar beperkt, dus dat werd voor velen gewoon lopen. Een uur lang stevig doorstappen, zodat wie nog niet had gegeten nog kon eten.

Catechese­pro­gramma

Van woens­dag tot en met vrij­dag hebben we in de ochtend een catechese­pro­gramma met alle Neder­lan­ders vanuit de bis­dom­menreizen en diverse Neder­landse groepen zijn de afgelopen dagen aangeschoven, zoals de jon­ge­ren van Emmanuel, Opus Dei, Chemin Neuf en de Neocate­che­mu­nale Weg. De ochten­den bestaan uit lofprij­zing, een catechese van een van de bis­schop­pen, een deel­groep­mo­ment of panel­ge­sprek en de Heilige Mis. Op vrij­dag­och­tend had­den we een ochtend van barm­har­tig­heid met aanbid­ding en biecht­gele­gen­heid.

De stad ont­dek­ken

In de mid­dag is ie­der­een vrij om naar de festivals, con­fe­ren­ties en beziens­waar­dig­he­den in de stad te gaan. Velen bezoeken het Christus­beeld aan de over­kant van de Taag, het aquarium, het museum met reli­gi­euze kunst en de toren van Belém. In het his­to­risch centrum is een groot podium met diverse concerten. In veel kerken zijn er gebeds­mo­menten, zoals het rozen­krans­ge­bed, aanbid­ding of lofprij­zings­ge­bed. Voor ieder wat wils.

De mensenmenigte en vreugde

Het is overal feest in de stad. In de metro's wor­den lie­de­ren gezongen door ver­schil­lende groepen. Ie­der­een begroet elkaar en vraagt waar je vandaan komt. Som­mi­gen ruilen items van hun land. Veel arm­bandjes wor­den geruild. Zo bij­zon­der om jon­ge­ren vanuit de hele wereld hier samen te zien. Wat zijn we gezegend om dit mee te mogen maken!

Slot­vie­ring live volgen

Thuis op de bank kijken naar de slotviering van de WJD

Op zon­dag­mor­gen -om 9.00 uur lokale tijd dus 10.00 uur Neder­landse tijd- is de slot­vie­ring met paus Fran­cis­cus. Bij deze vie­ring wordt mis­schien wel een miljoen mensen (vooral jon­ge­ren) verwacht. Dan wordt ook bekend gemaakt waar en wanneer de volgende WJD zal zijn.

Tele­vi­sie

De slot­vie­ring wordt recht­streeks uitgezon­den op tele­vi­sie: op NPO 2

9.40 uur Reportage over de WJD’23
10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met paus Fran­cis­cus

In­ter­net

Uiter­aard zullen ook diverse andere media de slot­vie­ring verslaan. We noemen bij­voor­beeld:Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the Stars
donderdag, 22 juni 2023Inspirerende Bavodag FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose