Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrimerend door het leven

Blog 2 - WJD Lissabon

gepubliceerd: zaterdag, 29 juli 2023
foto: Ruby van der Kuil
Pelgrimerend door het leven

Na de laatste heilige Mis in de Sacre Coeur in Parijs zijn we ver­trok­ken voor een lange reis­dag om Frank­rijk te door­kruisen. Op weg naar Sint Vincent-de-Paul, de geboorte­plaats van sint Vin­cen­tius a Paulo. In de bus vermaken we ons als van­zelf. Onderweg krijgen we een catechese over de kerk en de H. Schrift. Daarin horen we over de drie pijlers van de katho­lie­ke kerk; de traditie, de Bijbel en de hiërarchie onder lei­ding van de Heilige Geest. In ver­bon­den­heid met de lij­dende kerk (de zielen in het vagevuur) en de zegevierende kerk (de heiligen in de hemel) zijn we als strij­dende en pel­gri­merende kerk op aarde onderweg naar de hemel.

Camino de Santiago de Compostella

Camino

Op onze derde dag gaan we dat pel­gri­meren, het sym­bo­li­sch onderweg zijn in praktijk brengen. We lopen een deel van de bekende pelgrims­rou­te naar Santiago de Com­pos­tel­la; de camino. Na een tientje van de rozen­krans starten we de route in stilte. Bij­zon­der om zo sym­bo­li­sch het leven te ervaren in de oneffen keien waar we overheen lopen, de bergen die we opklimmen, het afdalen, de ver­schil­lende tempo's en al wat je tegen­komt.

Schep­ping

We ein­digen onze pelgrims­tocht bij een klooster in Iruzubieta. Daar staat een kerk al sinds de mid­del­eeuwen met het oudste orgel van Baskenland. Na een verwelko­ming door een plaat­se­lijke pries­ter en het nut­tigen van ons lunchpakket in de prach­tige natuur mogen we luis­te­ren naar Maria-Theresa en Paolo. Als echtpaar ver­tellen zij over de schep­ping, de plaats van de mens in het plan van God en de seksua­li­teit in de breedste zin, van het zijn van man en vrouw tot het beleven van de intimi­teit in het huwe­lijk. Twee ware ge­tui­ge­nissen over hoe leugens of andere ziens­wij­zen de blik op Gods plan kunnen vertroebelen, bescha­digen en welke gevolgen dat heeft. De catechese raakt zicht­baar de jon­ge­ren.

De neocate­che­mu­nale weg ont­moe­ten

We ein­digen ons bezoek aan Iruzubieta met de Heilige Mis en onze organist en dirigent mag als cadeautje op het oude orgel spelen. Wat bij­zon­der! We rij­den door naar Caleruega waar we de nacht zullen door­bren­gen in een klooster van de dominicanen. We ont­moe­ten daar Mgr. Hendriks, die vanaf dit moment zal meereizen. Ook ont­moe­ten we de ge­meen­schap van de Neocate­che­mu­nale Weg van Burgos. Een missie­ge­zin vanuit deze ge­meen­schap zijn uitgezon­den naar Alkmaar en mogen we hier ont­moe­ten met hun broe­ders en zusters uit hun ge­meen­schap. Twee leden delen hun ge­tui­ge­nis, hoe ze vanuit een leven met versla­vingen tot God zijn geko­men en hoe de leegte toch weer terugbracht naar de kerk.

Groetjes Carolien

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the Stars
donderdag, 22 juni 2023Inspirerende Bavodag FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose