Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Katholieke Jongerendag

Zaterdag 4 november - 13.15 uur - Veenendaal

gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2023
foto: Piotr Kemna
Katholiek Jongerendag - Welkom Thuis
Youth Festival tij­dens de WJD in Lissabon

Op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 wordt onder de vlag van JongKatho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, een Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) gehou­den met als thema ‘Welkom thuis’.

Ge­meen­schap

Als jon­gere is het soms las­tig om je ergens echt thuis te voelen. Je vrien­den wonen verspreid door het hele land, je woont in de grote stad, maar ook in het dorp van je ouders heb je nog een bed staan. Je gaat wel eens hier, dan weer daar naar de kerk, maar een echte ge­meen­schap lijkt te missen.

Herken­baar? Je bent niet de enige! God roept ons iedere dag opnieuw om bij Hem thuis te komen en voor Hem te kiezen. Hij staat op de uitkijk om ons welkom te heten. Aan jou de keus of je deze uit­no­di­ging aanneemt. Wil je met Hem optrekken?

Welkom Thuis

Katholiek Jongerendag - Welkom ThuisMet het thema Welkom Thuis, willen wij alle jon­ge­ren in Neder­land bemoe­digen om van hun kerk een thuis te maken. We mogen thuis­ko­men bij God, maar ook bij elkaar! We mogen een plaat­se­lijke ge­meen­schap opbouwen binnen de wereld­kerk. Een plek waar jij en andere jon­ge­ren zich thuis voelen.

Mis­schien ben je naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon geweest en heb je daar gezien hoe levend en groot onze kerk is. Maar niet alleen op een gave reis in het bui­ten­land, juist ook hier in Neder­land hoopt God een blijvende, opbouwende relatie met jou aan te gaan!

Pro­gram­ma

Op zater­dag 4 no­vem­ber zullen we daarom met katho­lie­ke jon­ge­ren uit het hele land samen­ko­men om ons geloof te vieren! Zien we jou daar ook?

Deze dag bestaat uit een af­wis­se­lend pro­gram­ma. Samen vieren we de heilige Mis en prijzen we God door aanbid­ding en muziek. We luis­te­ren naar natio­nale en inter­na­tio­nale sprekers, Paul Graas en Ber­na­dette Lang. Er zijn ver­schil­lende work­shops en gedurende de hele dag zal er moge­lijk­heid zijn voor gebed, stilte en per­soon­lijke momenten met God. De dag sluiten we af met een gave artiest! Na­tuur­lijk is er ook ruimte voor ont­moe­ting en ontspan­ning.

Busver­voer vanuit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Vanuit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam maken we het mak­ke­lijk om naar de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag te gaan. We bie­den de moge­lijk­heid om in een speciaal voor deze dag ge­re­ser­veerde bus op te stappen. Er zijn drie opstap­plekken in ons bisdom en vanaf de laatste plek rijdt de bus in één keer door naar het eve­ne­ment­ter­rein in Veenendaal.

Er wordt een bijdrage van € 7,50 gevraagd voor de bus­kos­ten.
Aanmel­den voor de bus­reis via www.jonge­kerk.nl
Onder voorbehoud van wijzi­gingen is dit de plan­ning:

Opstappen

 • 10.20 uur - Heer­hu­go­waard station
 • 11.05 uur - Am­ster­dam-Sloter­dijk
 • 11.50 uur - Hilversum station
 • 12.45 uur - Aankomst Veenendaal

Terugreis

 • 21.45 uur - Vertrek Veenendaal
 • 22.30 uur - Hilversum station
 • 23.10 uur - Am­ster­dam-Sloter­dijk
 • 23.55 uur - Heer­hu­go­waard station

Details

datum: Zater­dag 4 no­vem­ber 2023
tijd: 12.00 uur - locatie geopend
13.15 uur - aan­vang pro­gram­ma
21.30 uur - einde
locatie: De Grote Pekken 11, 3901 JB Veenendaal
10 minuten lopen van het station
ver­voer: De locatie bevindt zich op 10 minuten lopen van centraal station Veenendaal
Ook vanuit ons bisdom wordt busver­voer gere­geld
doel­groep: Jon­ge­ren 16 - 30 jaar
Jon­ge­ren 12 - 15 jaar zijn welkom in een groep met be­ge­lei­ding
meehelpen: Meld je aan als vrij­wil­li­ger! Welkom!
tickets: Via de web­si­te www.eventsforchrist.nl/event/katho­lie­ke-jon­ge­ren­dag-2023
 • Stan­daard ticket: € 15
 • Set van 4 tickets: € 50
 • Set van 10 tickets: € 100
info: Voor vragen of be­stel­len van flyers:

Doel­groep

 • De stan­daardtickets zijn be­schik­baar voor tieners en jon­ge­ren die zijn geboren tussen 1990 en 2008
 • Tieners die jon­ger zijn, geboorte­ja­ren 2009-2011, kunnen alleen gebruikmaken van een groepsoptie, waarbij geldt dat er per vier tieners één bege­lei­der mee gaat
 • Vol­was­se­nen die vóór 1990 geboren zijn kunnen enkel deel­ne­men als bege­lei­der van jon­gere tieners of als vrij­wil­li­ger

Het pro­gram­ma is gericht op jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar oud.

Vrij­wil­li­gers

Wat leuk dat je in­te­res­se hebt om vrij­wil­li­ger te wor­den bij de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag! Vrij­wil­li­ger wor­den is een mooie kans om je in te zetten voor Katho­liek Neder­land én mee te genieten van de KJD. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vin­den om diverse taken op zich te nemen gedurende de dag. Denk hierbij aan ticketcontrole, bar­dienst draaien, mensen verwel­ko­men, ruimtes indelen, etc. Daar­naast zoeken we ook een aantal mensen die in het bezit zijn van een EHBO en/of BHV cer­ti­fi­caat en mensen die erva­ring hebben met het regelen van ver­keer. Lijkt het jou leuk om zo deel te zijn van de KJD? Meld je dan aan via de web­si­te:

 Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose