Bisdom Haarlem-Amsterdam










Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerencollecte

gepubliceerd: zaterdag, 4 november 2023

Op zater­dag en zon­dag 18 en 19 no­vem­ber is de natio­nale jon­ge­ren­col­lec­te 2023. Het jon­ge­ren­werk krijgt na de Wereld­jon­ge­ren­da­gen altijd een boost, meer jon­ge­ren willen elkaar ont­moe­ten in de ver­bon­den­heid van het katho­lie­ke geloof.

Dio­ce­saan

Dit jaar wil Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een dio­ce­sane wereld­jon­ge­ren­dag op 26 no­vem­ber, een pelgrimage naar Boni­fa­tius in Fulda (D) van 5 tot 7 januari, een paasgala op 13 april en een weekend weg van 7 tot 9 juni or­ga­ni­se­ren.

Lande­lijk

Maar ook op lan­de­lijk niveau wor­den jon­ge­ren uit­ge­no­digd om samen te komen op de katho­lie­ke jon­ge­ren­dag op 4 no­vem­ber en de WJD@Home op 26 tot 28 januari. Voor al deze ont­moe­tingen, geloofsver­die­pings­mo­menten en gebeds­mo­menten is geld nodig. Doet jouw kerk ook mee?

Uw bijdrage

Bijdragen zijn over te maken op reke­ning­num­mer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. Rooms Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land
    o.v.v. Jon­ge­ren­col­lec­te

Video­bood­schap



Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose