Bisdom Haarlem-Amsterdam


Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma

Vrijdag 13 t/m dinsdag 17 mei 2022

gepubliceerd: woensdag, 13 april 2022

Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de pelgrims­tocht naar de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma. Bovendien zijn er extra een­persoons­ka­mers be­schik­baar. Wacht niet te lang als u mee wilt met deze unieke Rome-reis.

Wil u bij de heilig­ver­kla­ring van pater Titus Brandsma aanwe­zig zijn? In samen­wer­king met het Huis voor de Pelgrim wordt een reis geor­ga­ni­seerd van vrij­dag 13 mei t/m dins­dag 17 mei 2022. Het wordt een bede­vaart voor maximaal vijf­tig pelgrims met het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Extra’s bij deze reisoptie ten opzichte van ander aanbod...

 • één extra over­nach­ting in Rome
 • directe vlucht Am­ster­dam-Rome
 • diner in pizzarestaurant op de laatste avond
 • stadsrondrit met luxe tou­ringcar op de laatste avond

Op zon­dag 15 mei 2022 zal paus Fran­cis­cus de Friese karmelietenpater Titus Brandsma heilig verklaren. In totaal zal de paus tien zaligen heilig verklaren, waar­on­der ook Charles de Foucauld.

Vanuit Neder­land wor­den door de bis­dom­men en de Karmel Neder­land bede­vaarts­reizen naar Rome aan­ge­bo­den, om aan deze bij­zon­dere plech­tig­he­den op het Sint-Pieters­plein deel te nemen. Ook door het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam.

Let op!

 1. Er is veel belang­stel­ling en helaas maar een zeer beperkt aantal plekken (name­lijk: vijf­tig).
  Als u in­te­res­se heeft, wacht niet te lang met aanmel­den.
 2. We weten nu niet wat de corona­maat­re­ge­len voor Italië in de maand mei zullen zijn. Maar houdt er reke­ning mee dat volle­dige vaccinatie (twee prikken en minimaal één booster) een vereiste kan zijn om Italië binnen te komen.

Be­lang­rijk­ste in­for­ma­tie

 • Retourvlucht met ITA (voor­heen: Alitalia) van Am­ster­dam Schiphol naar Roma Fiumicino
  (vertrek: vrij­dag­mid­dag 13 mei; retour: dins­dag­mor­gen 17 mei)
 • Bustransfer van luchthaven naar hotel en v.v.
 • Over­nach­ting in Belstay Hotel (****) op basis van half pension
 • Bustransfers op zater­dag, zon­dag en maan­dag
 • Deelname aan de heilig­ver­kla­ring op zon­dag(morgen)
 • Pro­gram­ma voor de zater­dag, zon­dag en maan­dag
 • Stadsrondrit door Rome (maan­dag­avond)
 • Be­ge­lei­ding door Dea Broersen en Eric van Teijlingen
 • Headsets / toe­risten­be­las­ting / uit­ge­breide reisin­for­ma­tie
 • De reissom bedraagt € 775,- op basis van een twee­persoons­ka­mer.
  Er zijn slechts enkele een­persoons­ka­mers be­schik­baar (toe­slag: € 125,-).

Aanmel­ding

U kunt zich uit­slui­tend aanmel­den via de web­si­te van Huis voor de Pelgrim:
Let op: Uiterste inschrijfdatum is 15 april 2022.

In­for­ma­tie

Wilt u meer weten? Neem contact op met een van de bege­lei­ders:

 

Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 16 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
zondag, 15 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 2 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 1 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Beeldverslag pelgrimsreis Rome Fotoreportage
vrijdag, 13 mei 2022Heiligverklaring op TV
maandag, 11 april 2022Kruisweg van Titus Brandsma Video
zaterdag, 9 april 2022Titus Brandsma op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 30 maart 2022Magazine over Titus Brandsma
vrijdag, 4 maart 2022Heiligverklaring Titus Brandsma
woensdag, 23 februari 2022Heiligverklaring Titus Brandsma aanstaande
donderdag, 25 november 2021Wonder erkend op voorspraak van Titus BrandsmaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose