Bisdom Haarlem-Amsterdam


Wonder erkend op voorspraak van Titus Brandsma

Weg naar heiligverklaring vrij

gepubliceerd: donderdag, 25 november 2021
Titus Brandsma als rector van de KU Nijmegen (1932)
Titus Brandsma als rector van de KU Nijmegen (1932)

Paus Fran­cis­cus heeft op 25 no­vem­ber een won­der erkend op voor­spraak van de zalige karmeliet Titus Brandsma (1881 Bolsward) die in 1942 overle­den is in het con­cen­tratie­kamp van Dachau (Duits­land). Met de erken­ning van dit won­der is de weg naar heilig­ver­kla­ring vrij.

Het won­der betreft de gene­zing van een dode­lijke huidkanker op voor­spraak van de Neder­landse karmeliet. De 76-jarige pater Michael Driscoll, die een bij­zon­der devotie voor pater Titus Brandsma heeft, is ervan overtuigd dat hij zijn leven te danken heeft aan zijn Neder­landse confrater. Pater Driscoll is intussen met emeritaat, maar is nog steeds als pries­ter actief.

Levensloop

De Fries Titus Brandsma, geboren op 23 februari 1881 in het buurt­schap Oege­kloos­ter, nabij Bolsward, was lid van de orde van de karmelieten. In 1905 werd hij tot pries­ter gewijd. In 1923 werd hij hoog­le­raar wijsbe­geerte en mys­tiek aan de toen pas opgerichte Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit Nijmegen, vandaag de Radboud Uni­ver­si­teit. Later werd hij rector van de uni­ver­si­teit. Brandsma verzette zich vanaf de jaren 1930 open­lijk tegen het opkomend nazisme. In 1942 werd hij gearres­teerd wegens sub­ver­sieve ac­ti­vi­teiten. Hij overleed op 26 juli 1942 aan ontbe­ringen en mishan­de­ling in het con­cen­tratie­kamp van Dachau. Op 3 no­vem­ber 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Maria van Jezus

De paus erkende op 25 no­vem­ber ook een won­der op voor­spraak van de zalige Ita­li­aanse fran­cis­ca­nes Carolina Santocanale, beter bekend als Maria van Jezus (1852- 1923). Maria van Jezus dankt haar faam van hei­lig­heid aan haar zorg voor de zieken en de armen. Zij was lid van de seculiere Fran­cis­caanse Orde en stichtte de Con­gre­ga­tie van de Zusters Kapucijnen van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Lourdes.

De paus erkende even­eens het marte­laar­schap van de pries­ter Enrico Planchart en drie metgezellen, belij­dende pries­ters van de Con­gre­ga­tie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die op 26 mei 1871 uit haat tegen het geloof wer­den vermoord in Parijs (Frank­rijk). Vandaag zijn ook de heroïsche deug­den erkend van de Ita­li­aanse bis­schop Antonio Bello (1935-1993), de Spaanse pries­ter Giovanni de San Pedro y Ustarroz (1564 - 1615), de Ita­li­aanse pries­ter Giorgio Guzzetta (1682- 1756), de Bra­zi­li­aanse leek Odette Vidal Cardoso (1931-1939) en de Ita­li­aanse zusters Natalina Bonardi (1864-1945, stichtster van de zusters van Loreto) en Maria Dositea Bottani (Maria Domenica, 1896-1970).

(bron: VaticanNews / kerknet.be / rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 16 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 3
zondag, 15 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 2
zaterdag, 14 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 1
zaterdag, 14 mei 2022Beeldverslag pelgrimsreis Rome
vrijdag, 13 mei 2022Heiligverklaring op TV
woensdag, 13 april 2022Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma
maandag, 11 april 2022Kruisweg van Titus Brandsma Video
zaterdag, 9 april 2022Titus Brandsma op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 30 maart 2022Magazine over Titus Brandsma
vrijdag, 4 maart 2022Heiligverklaring Titus Brandsma
woensdag, 23 februari 2022Heiligverklaring Titus Brandsma aanstaandeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose