Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aangepast programma Wereldjongerendag

Weekend 20-21 november - Jongerencollecte

gepubliceerd: vrijdag, 19 november 2021

Zondag 21 no­vem­ber is de wereld­jon­ge­ren­dag, het moment om als katho­lie­ke jon­ge­ren bij elkaar te komen rondom de bis­schop. Helaas kan dat met de aan­ge­scherpte maat­regelen niet meer fysiek. Daarom gaan we online. We bid­den ge­za­men­lijk de rozen­krans en luis­te­ren naar Mgr. Hendriks.

Jon­ge­ren­col­lec­te op 21 en 22 no­vem­ber

In het weekend van 20 en 21 nov is de natio­nale jon­ge­ren­col­lec­te. Zorg jij dat er bij jou ook ge­col­lec­teerd wordt ten behoeve van het jon­ge­ren­werk! De bijdragen zijn voor het dio­ce­sane en natio­nale jon­ge­ren­werk en mag gestort wor­den op IBAN reke­ning­num­mer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. Rooms Katho­liek Kerk­ge­noot­schap Neder­land
    o.v.v. Jon­ge­ren­col­lec­te

Tiener­dag - 12 de­cem­ber

De tiener­dag kan helaas ook niet in fysieke vorm door­gaan. Er komt ook hier­voor een online pro­gram­ma wat met kleine groepjes gevolgd kan wor­den. Het fysieke pro­gram­ma wordt doorgeschoven naar het voor­jaar. Op hoop van zegen dus ;)

In­te­res­se om met jouw vrien­den of tiener­groep mee te doen met het online pro­gram­ma, stuur dan een mailtje naar teensgettogether2021@outlook.com


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose