Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldjongerendag Haarlem

Zondag 21 november - 10.00 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: woensdag, 27 oktober 2021

Op het hoog­feest van Christus Koning roept de Paus ons jon­ge­ren op om samen te komen rond de bis­schop! Het is ont­zet­tend be­lang­rijk dat wij jon­ge­ren elkaar opzoeken en samen komen om ons geloof te vieren en daarover te delen. Jij bent van harte uit­ge­no­digd om zon­dag 21 no­vem­ber de Mis te vieren waarin onze bis­schop, Mgr. Hendriks, voorgaat en een dag samen te komen met jon­ge­ren vanuit het hele bisdom.

Pro­gram­ma

Na het vieren van de H. Mis om 10.00 uur in de ka­the­draal komen we samen rond onze bis­schop Hendriks voor een moment waarin hij ver­telt over het belang van ge­meen­schap. Samen kerk zijn is één van de vier aan­dachts­pun­ten, die hij bij aantre­den van zijn functie als hoofd­bis­schop van ons bisdom heeft aan­ge­kon­digd om de ko­men­de jaren op te focussen. Dat sluit mooi aan bij de synode over de synodale weg, waar Paus Fran­cis­cus ons tevens oproept om na te denken over samen kerk zijn rond ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en missie.

Na de lunch is er een keuze optie tussen een work­shop doedel­zakspelen of een rond­lei­ding door de ka­the­draal met aan­dacht voor de wezens van de ka­the­draal en de Geloof in Geluk-ten­toon­stel­ling. De dag sluiten we gepast af met een lekkere borrel in het bis­schops­huis.

Details

datum: Zondag 21 no­vem­ber 2021
tijd: 10.00 - 17.00 uur (start met de H. Mis in de ka­the­draal)
wat: Wereld­jon­ge­ren­dag 2021
wie: 16 - 30 jaar
locatie: Ka­the­drale Bavo, Leidse­vaart 146 te Haar­lem
entree: € 6
aanmel­den: Wereld­jon­ge­ren­dag Haar­lem

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose