Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diocesane WJD voortaan op Christus Koning

gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2020
Wereldjongerendag op Palmzondag 2019 in Heemskerk
Wereldjongerendag op Palmzondag 2019 in Heemskerk

Elk jaar wordt er op dio­ce­saan niveau een Wereld­jon­ge­ren­dag gehou­den. Vanaf volgend jaar wordt deze niet meer gevierd op Palm­zon­dag, maar op het Hoog­feest van Christus Koning, eind no­vem­ber. Dat heeft paus Fran­cis­cus afgelopen zon­dag bekend gemaakt.

Bij de eucha­ris­tie­vie­ring van Christus Koning op zon­dag 22 no­vem­ber waren jon­ge­ren aanwe­zig uit Panama en Portugal om de symbolen van de WJD over te dragen. Die bestaan uit het bekende WJD-kruis en de icoon van Onze Lieve Vrouw, Heil van het Romeinse volk. De eerst­volgende inter­na­tio­nale vie­ring van de WJD vindt in 2023 plaats in Lissabon.

“Nu wij ons voor­be­rei­den op de ko­men­de intercon­ti­nen­tale editie van WJD, zou ik ook graag de vie­ring ervan in de plaat­se­lijke kerken willen vernieuwen”, aldus paus Fran­cis­cus. “Vijfen­der­tig jaar na de oprich­ting van de WJD heb ik, na ver­schil­lende meningen te hebben gehoord en na raadple­ging van het Di­cas­te­rie voor de leken, het gezin en het leven, besloten om begin volgend jaar de dio­ce­sane vie­ring van WJD te ver­plaatsen van Palm­zon­dag naar de zon­dag van Christus Koning.”

“Het middel­punt van de vie­ring blijft het mysterie van Jezus Christus, de Ver­los­ser van de mens, zoals de heilige Johannes Paulus II, de ini­tia­tiefnemer en beschermheer van WJD, altijd heeft bena­drukt.”

Het thema van de WJD 2023 is ‘Maria stond op en ging met spoed’. (Lucas 1, 39)

Christus Koning wordt gevierd op de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar, eind no­vem­ber. De zon­dag daarna begint het nieuwe ker­ke­lijk jaar met de Advent.

 

(bron: Katho­liekLeven.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose