Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diocesane WJD voortaan op Christus Koning

gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2020
Wereldjongerendag op Palmzondag 2019 in Heemskerk
Wereldjongerendag op Palmzondag 2019 in Heemskerk

Elk jaar wordt er op dio­ce­saan niveau een Wereld­jon­ge­ren­dag gehou­den. Vanaf volgend jaar wordt deze niet meer gevierd op Palm­zon­dag, maar op het Hoog­feest van Christus Koning, eind no­vem­ber. Dat heeft paus Fran­cis­cus afgelopen zon­dag bekend gemaakt.

Bij de eucha­ris­tie­vie­ring van Christus Koning op zon­dag 22 no­vem­ber waren jon­ge­ren aanwe­zig uit Panama en Portugal om de symbolen van de WJD over te dragen. Die bestaan uit het bekende WJD-kruis en de icoon van Onze Lieve Vrouw, Heil van het Romeinse volk. De eerst­volgende inter­na­tio­nale vie­ring van de WJD vindt in 2023 plaats in Lissabon.

“Nu wij ons voor­be­rei­den op de ko­men­de intercon­ti­nen­tale editie van WJD, zou ik ook graag de vie­ring ervan in de plaat­se­lijke kerken willen vernieuwen”, aldus paus Fran­cis­cus. “Vijfen­der­tig jaar na de oprich­ting van de WJD heb ik, na ver­schil­lende meningen te hebben gehoord en na raadple­ging van het Di­cas­te­rie voor de leken, het gezin en het leven, besloten om begin volgend jaar de dio­ce­sane vie­ring van WJD te ver­plaatsen van Palm­zon­dag naar de zon­dag van Christus Koning.”

“Het middel­punt van de vie­ring blijft het mysterie van Jezus Christus, de Ver­los­ser van de mens, zoals de heilige Johannes Paulus II, de ini­tia­tiefnemer en beschermheer van WJD, altijd heeft bena­drukt.”

Het thema van de WJD 2023 is ‘Maria stond op en ging met spoed’. (Lucas 1, 39)

Christus Koning wordt gevierd op de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar, eind no­vem­ber. De zon­dag daarna begint het nieuwe ker­ke­lijk jaar met de Advent.

 

(bron: Katho­liekLeven.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022TienerdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose