Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis

Poster, lesmateriaal en video

gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2019

Katho­lie­ke basis­scho­len en pa­ro­chies ontvingen vorige maand een kerst­plaatser met daarbij een lespakket voor de Advent. Hiermee onder­steunt de Neder­landse Katho­lie­ke Schoolraad (NKSR) de scholen en pa­ro­chies bij de voor­be­rei­ding op Kerst­mis.

Sjef Hutschemakers

De afbeel­ding op de kerst­plaatser is het schilderij ‘Een vredige Kerst’ van kunste­naar Sjef Hutschemakers. Deze Limburgse kunste­naar heeft veel schilderijen en glas-in-loodramen gemaakt voor kerken. De NKSR heeft dit schilderij met de dieren rond de kribbe gekozen als een verwijzing naar de heilige Fran­cis­cus, die geldt als bedenker van de kerst­stal. De kerstaf­beel­ding vol dieren ver­werkt ook naar duurzaam­heid.

Duurzaam­heid

Eerder dit jaar stond de Week van het Katho­liek Onder­werk (30 sep­tem­ber tot en met 4 okto­ber) in het teken van duurzaam­heid. “De weken waarin we toeleven naar het feest van de geboorte van Jezus Christus zijn voor katho­lie­ke scholen een bij­zon­der rijke tijd”, onder­streept de NKSR op zijn website.

Maria, moeder van Jezus

In het ma­te­ri­aal heeft Maria, als (aanstaande) moeder van Jezus een be­lang­rijke rol. Het ma­te­ri­aal voor de midden- en bovenbouw vertelt dat er in de hele wereld miljoenen moeders en vaders zijn die hun kind niet de vei­lig­heid en de kansen kunnen geven die ze zouden willen geven: “Door gebrek, ziekte en geweld zijn kinderen en hun ouders kwets­baar. Ook het kerst­ver­haal begint met een kwets­ba­re moeder. Een jonge vrouw, eigen­lijk nog een meisje, reist op een ezeltje naar Bethlehem. In een stal wordt haar kind geboren. Het verhaal laat zien hoe God zich verbindt met kwets­ba­re mensen.”

Doordat het ma­te­ri­aal breed be­schik­baar is, kunnen katho­lie­ke basis­scho­len en pa­ro­chies de voor­be­rei­ding op Kerst­mis ook samen vorm­ge­ven.

Downloads

Video

Bij het les­ma­te­riaal hoort ook een video van het verhaal van het paleis van de kleine muis.

 Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose