Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs

gepubliceerd: maandag, 7 oktober 2019
Mgr. Hendriks aan het woord tijdens de NKSR studiedag in Den Bosch
Mgr. Hendriks aan het woord tijdens de NKSR studiedag in Den Bosch

Het thema van de week van het Katholiek Onderwijs was ‘duurzaamheid’. De Neder­landse Katholieke Schoolraad (NKSR) vraagt zich momenteel af hoe ‘duurzaam’ de vrijheid van onderwijs eigenlijk is. Samen met mgr. Hendriks, referent namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor het Katholiek onderwijs, stuurde de NKSR een brief hierover aan de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad is bezig met een verkenning naar de betekenis van de vrijheid van onder­wijs in de huidige tijd. Door de recente focus op problemen bij enkele scholen, komt die vrijheid onder druk te staan. De NKSR levert in zijn brief een bijdrage aan de verkenning van de Onderwijsraad.

In deze brief wordt gewezen op het standpunt van tegenstanders van bijzondere scholen, die deze ten onrechte verant­woor­de­lijk houden voor kan­sen­on­ge­lijk­heid en (sociale) segregatie. De inspectie van het onderwijs heeft echter het tegen­over­ge­stelde ge­con­sta­teerd: “De confessionele scholen (rooms-katholiek en pro­tes­tants-christelijk) lijken juist een relatief minder sterk effect op deze vorm van segregatie te hebben”, staat in de brief.

Hoge kwaliteit

‘Katholieke scholen verzorgen inclusief onderwijs. Iedereen is welkom. De dialoog tussen culturen en religies doet ertoe en wordt open gevoerd. De kwaliteit van het onderwijs is hoog en ouders en leerlingen zijn tevreden over het pe­da­go­gisch klimaat in de scholen. Katholieke scholen zijn er dus niet alleen voor katholieken. In de grote steden van ons land tellen katholieke scholen soms meer dan 80 tot 95% niet- of anders­ge­lo­vige leerlingen. Het beeld dat in dezen door de voorstanders van uitsluitend openbaar onderwijs wordt opgeroepen is volledig onjuist,’ zo betoogt de NKSR verder in zijn brief.

Lees de hele brief, die is ondertekend door diaken drs. Titus G.W. Frankemölle, voorzitter van de NKSR en auteur van de tekst, en door mgr. dr. J.H.M. Hendriks, bisschopreferent voor het katholiek onderwijs.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose