Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Week van het Katholiek Onderwijs

9 t/m 13 november 2015 - Kiezen voor elkaar

gepubliceerd: vrijdag, 18 september 2015

Van 9 tot en met 13 november 2015 vindt voor de tweede keer de Week van het Katholiek Onderwijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solida­ri­teit voor de vorm­geving van goed onderwijs?

11 November - Sint Maarten

Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief algemeen
Lesbrief algemeen
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief onderbouw
Lesbrief onderbouw
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief middenbouw
Lesbrief middenbouw
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief bovenbouw
Lesbrief bovenbouw

Deze week (week 38) ontvangen alle (mede-)katholieke scholen in het primair en voortgezet onderwijs les­sug­ges­ties rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat solidariteit is. Zijn naamdag wordt op 11 november gevierd.

Estafette en regionale bijeen­komsten

Dit jaar verwacht de Neder­landse Katholieke Schoolraad (NKSR) op basis van een enquête dat heel wat scholen actief zullen meedoen. Deze scholen worden zoveel mogelijk in beeld gebracht in een digitale estafette. Op een viertal scholen zullen ook regionale bijeenkomsten georga­ni­seerd worden rond het thema.

Doel­stelling

De Week van het Katholiek Onderwijs beoogt de bezieling, het eigenaar­schap en het zelfbewustzijn van mensen in het katholiek onderwijs te onder­steunen, stimu­leren en bevorderen.

Meedoen

Doet u mee? Laat het ons weten.

We zijn ook erg benieuwd wat ‘Kiezen voor elkaar’ voor uw school betekent. Maak een kort verhaal of filmpje en wordt deel van de digitale estafette in de Week van het Katholiek Onderwijs.

Lesbrieven

Ter ondersteuning zijn een aantal lesbrieven samengesteld die hier kunnen worden gedownload.

Leden van de NKSR

De leden van de NKSR zijn:

  • AOb/Sint Bonaventura
  • Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
  • KVSC, Schoolleiders Christelijk Onderwijs
  • CNV Onderwijs
  • Thomas van Aquino, katholieke groepering van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
  • VKLO, Vereniging Katholieke Leraren­opleiding
  • NKO, Nederlandse ouder­vereniging Katholiek Onderwijs
  • VDLG, Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst
  • Nederlandse Bisschoppen­confe­rentie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose