Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs

gepubliceerd: maandag, 7 oktober 2019
Mgr. Hendriks aan het woord tijdens de NKSR studiedag in Den Bosch
Mgr. Hendriks aan het woord tijdens de NKSR studiedag in Den Bosch

Het thema van de week van het Katho­liek Onder­werk was ‘duurzaam­heid’. De Neder­landse Katho­lie­ke Schoolraad (NKSR) vraagt zich momenteel af hoe ‘duurzaam’ de vrij­heid van onder­werk eigen­lijk is. Samen met mgr. Hendriks, referent namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor het Katho­liek onder­werk, stuurde de NKSR een brief hierover aan de Onder­werkraad.

De Onder­werkraad is bezig met een verkenning naar de bete­ke­nis van de vrij­heid van onder­wijs in de huidige tijd. Door de recente focus op problemen bij enkele scholen, komt die vrij­heid onder druk te staan. De NKSR levert in zijn brief een bijdrage aan de verkenning van de Onder­werkraad.

In deze brief wordt gewezen op het stand­punt van tegen­stan­ders van bij­zon­dere scholen, die deze ten onrechte verant­woor­de­lijk houden voor kan­sen­on­ge­lijk­heid en (sociale) segregatie. De inspectie van het onder­werk heeft echter het tegen­over­ge­stelde ge­con­sta­teerd: “De confessionele scholen (rooms-katho­liek en pro­tes­tants-chris­te­lijk) lijken juist een relatief minder sterk effect op deze vorm van segregatie te hebben”, staat in de brief.

Hoge kwali­teit

‘Katho­lie­ke scholen ver­zorgen inclusief onder­werk. Iedereen is welkom. De dialoog tussen culturen en religies doet ertoe en wordt open gevoerd. De kwali­teit van het onder­werk is hoog en ouders en leer­lin­gen zijn tevreden over het pe­da­go­gisch klimaat in de scholen. Katho­lie­ke scholen zijn er dus niet alleen voor katho­lie­ken. In de grote steden van ons land tellen katho­lie­ke scholen soms meer dan 80 tot 95% niet- of anders­ge­lo­vige leer­lin­gen. Het beeld dat in dezen door de voor­stan­ders van uitsluitend open­baar onder­werk wordt opgeroepen is volledig onjuist,’ zo betoogt de NKSR verder in zijn brief.

Lees de hele brief, die is ondertekend door diaken drs. Titus G.W. Frankemölle, voor­zit­ter van de NKSR en auteur van de tekst, en door mgr. dr. J.H.M. Hendriks, bis­schop­re­fe­rent voor het katho­liek onder­werk.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
donderdag, 4 juli 2019Burgerschapsvorming op katholieke scholen
dinsdag, 4 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 24 augustus 2018Studiemiddag interculturele dialoog
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
dinsdag, 8 november 2016Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose