Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Thema WJD 2022 bekendgemaakt

Jornada Mundial Da Juventude Lisboa 2022

gepubliceerd: woensdag, 26 juni 2019

‘Maria stond op en ging met spoed.’ Dat is het thema voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die in 2022 in en rond Lissabon, Portugal gaan plaats­vin­den. Paus Francisucs maakte dat zater­dag 22 juni bekend aan het einde van het Youth Forum, de inter­na­tio­nale bij­een­komst met jon­ge­ren in Rome.

Zo’n 250 jon­ge­ren, waar­on­der twee Neder­landse jon­ge­ren die waren af­ge­vaar­digd vanuit de Neder­landse kerk­pro­vin­cie, waren drie dagen bijeen om te spreken over de Kerk en jon­ge­ren. Zij deden dit op basis van het docu­ment ‘Christus vivit’. Die tekst werd geschre­ven na de bis­schop­pen­synode over ‘Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ in ok­to­ber 2018.

Paus Fran­cis­cus ver­telde de jon­ge­ren dat hij hoopt op een harmonieus samen­gaan van “onze reis in het verlengde van de bis­schop­pen­synode en onze tocht naar de WJD in Lissabon.” Hij bena­drukte: “Jullie hebben elkaar nodig, als je een verschil wilt maken in de wereld die voort­du­rend neigt naar ver­deeld­heid”, aldus de paus. “Alleen als we samen optrekken, zijn we wer­ke­lijk sterk. Laten we met Christus, die het Brood ten Leven is en ons de kracht geeft voor onze tocht, zijn vuur brengen om licht te brengen in de duisternis in deze wereld.”

Thema’s

Ook zijn de thema’s bekendgemaakt van de WJD’s die in de bis­dom­men wor­den gehou­den in de jaren voor­af­gaand aan Lissabon. Ze staan allemaal in het teken van op weg gaan om het goede nieuws te ver­kon­di­gen.

  • 2020 - per bisdom: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ (Lucas 7, 14)
  • 2021 - per bisdom: ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt’ (vgl. Han­de­lin­gen 26, 16)
  • 2022 - Lissabon: ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39)

Meer in­for­ma­tie

De exacte data waarop de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zullen plaats­vin­den in 2022 zijn nog niet bekend. Het Aarts­bis­dom Lissabon heeft al wel een speciale web­si­te opgezet waar in­for­ma­tie is te vin­den over de voort­vang van de voor­be­rei­dingen en de bij­zon­der­he­den van de stad Lissabon.

Promovideo LissabonGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose