Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Thema WJD 2022 bekendgemaakt

Jornada Mundial Da Juventude Lisboa 2022

gepubliceerd: woensdag, 26 juni 2019

‘Maria stond op en ging met spoed.’ Dat is het thema voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die in 2022 in en rond Lissabon, Portugal gaan plaats­vin­den. Paus Francisucs maakte dat zater­dag 22 juni bekend aan het einde van het Youth Forum, de inter­na­tio­nale bij­een­komst met jon­ge­ren in Rome.

Zo’n 250 jon­ge­ren, waar­on­der twee Neder­landse jon­ge­ren die waren af­ge­vaar­digd vanuit de Neder­landse kerk­pro­vin­cie, waren drie dagen bijeen om te spreken over de Kerk en jon­ge­ren. Zij deden dit op basis van het docu­ment ‘Christus vivit’. Die tekst werd geschre­ven na de bis­schop­pen­synode over ‘Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ in ok­to­ber 2018.

Paus Fran­cis­cus ver­telde de jon­ge­ren dat hij hoopt op een harmonieus samen­gaan van “onze reis in het verlengde van de bis­schop­pen­synode en onze tocht naar de WJD in Lissabon.” Hij bena­drukte: “Jullie hebben elkaar nodig, als je een verschil wilt maken in de wereld die voort­du­rend neigt naar ver­deeld­heid”, aldus de paus. “Alleen als we samen optrekken, zijn we wer­ke­lijk sterk. Laten we met Christus, die het Brood ten Leven is en ons de kracht geeft voor onze tocht, zijn vuur brengen om licht te brengen in de duisternis in deze wereld.”

Thema’s

Ook zijn de thema’s bekendgemaakt van de WJD’s die in de bis­dom­men wor­den gehou­den in de jaren voor­af­gaand aan Lissabon. Ze staan allemaal in het teken van op weg gaan om het goede nieuws te ver­kon­di­gen.

  • 2020 - per bisdom: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ (Lucas 7, 14)
  • 2021 - per bisdom: ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt’ (vgl. Han­de­lin­gen 26, 16)
  • 2022 - Lissabon: ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39)

Meer in­for­ma­tie

De exacte data waarop de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zullen plaats­vin­den in 2022 zijn nog niet bekend. Het Aarts­bis­dom Lissabon heeft al wel een speciale web­si­te opgezet waar in­for­ma­tie is te vin­den over de voort­vang van de voor­be­rei­dingen en de bij­zon­der­he­den van de stad Lissabon.

Promovideo Lissabon


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose