Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren zijn niet de toekomst maar het heden

Pelgrims maken zich weer klaar voor vertrek uit Panama

gepubliceerd: zondag, 27 januari 2019

Pelgrimage naar het veld

Zoals altijd gingen de WJD-gan­gers in een grote stroom naar het veld om te over­nach­ten. Een rela­tief korte pelgrimage van 2½ km, waar we an­der­half uur over gedaan hebben. De tocht werd vergezeld door een hoop gezang in ver­schil­lende talen. Na de pelgrimage kwamen we aan op het veld.

We zaten rela­tief dicht bij het podium. Ook een klein groepje uit Soná, waar we het voor­pro­gramma had­den zat bij ons op het veld. De Panamezen zijn steeds ontroerd over ons afscheid. Vele foto’s, vrien­denverzoeken, uitwisselen van nummers en al volop aan het whatsappen ondanks de taalbarrière. Voor de meesten van ons voelt het een beetje apart als iemand die je een paar keer naar de kerk heeft gebracht jouw nummer vraagt en appt hoeveel hij je al mist of wanneer iemand waar­mee je op de foto bent geweest je uit­ge­breid appt en in een groepsapp stopt met allemaal Panamezen. Blijk­baar hechten de Panamezen zich snel aan ons.

Vigilie - community creates opportunity

Op het veld aan­ge­ko­men kon­den we rus­tig even wat bij­ko­men en spel­le­tjes spelen. Na een ontspannen tijd begon de avond­wake. De Aanbid­ding werd ingeleid door Paus Fran­cis­cus. Hij sprak over hoe we onze pijnen en moei­lijk­he­den bij Maria mogen neerleggen. Zoals de heilige Alfredo ook zijn moei­lijk­he­den bij Jezus neerlegde. Daar­naast sprak de paus over dat we edu­ca­tie, werk, familie en ge­meen­schap nodig hebben om toe­komst te creeëren. Ge­meen­schap zorgt voor kansen. Tieners schamen zich om bij Jezus aan te sluiten, maar zoals Don Bosco een ge­meen­schap van tieners verzamelde zo kon­den er weer kansen ontstaan. De paus moe­digde ons nogmaals aan om in deze aanbid­ding onze pijnen en moei­lijk­he­den bij Jezus neer te leggen.

De jon­ge­ren zijn niet de toe­komst ...

Om zes uur ’s ochtends wer­den we met ongekend en­thou­sias­me gewekt. De muziek staat vrijwel overal in Panama te hard dus op dit vroege uur leverde dat kleinere en grotere ochtendhumeuren op. Zo open en bloot met ie­der­een door elkaar is dat een inte­res­sant gebeuren. De ene persoon heeft een half uur tot een uur nodig om uit z’n slaap­zak te komen en de andere persoon danst vanaf de eerste klanken al mee met de WJD-dans­groep.

Later op de ochtend had­den we de slotmis met de Paus. In zijn preek sprak hij over op missie gaan. We moeten als jon­ge­ren onze dromen blijven najagen anders wor­den het zwakke fantasieën. We moeten betrokken raken in de dromen voor morgen en er voor vechten, vechten voor je eigen ruimte. ‘Your space is today.’

“Jon­ge­ren jullie zijn niet de toe­komst, we vin­den dat leuk om te zeggen maar jullie zijn het heden. Leef de droom die God droomt niet morgen maar vandaag. Het zal je doen opstaan, doen bewegen, doen ver­won­deren. Open je voor de Heilige Geest, zodat er een nieuw Pink­ste­ren op de wereld plaats­vindt.”

Aan het einde van de Mis smeekt de Paus bij Maria haar bescher­ming af voor de jon­ge­ren. Daar­mee ein­digt ook deze Mis met de aanspo­ring en de woor­den: ‘he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.’ (Zie de dienst­maagd des Heren mij geschiede naar Uw woord, het thema van de WJD).

Carolien Hoogen­boomGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert Video
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ Video
donderdag, 10 september 2020Online cursus Liefde en Seksualiteit
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose