Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Studiemiddag interculturele dialoog

Donderdag 20 september - 12.00 uur - Wassenaar

gepubliceerd: vrijdag, 24 augustus 2018

NKSR - Studiemiddag interculturele dialoog

Op donderdag 20 september houdt de Neder­landse Katho­liek Schoolraad (NKSR) een studie­mid­dag over interculturele dialoog.

“Elke ontmoeting met de ander is een graankorreltje dat neervalt; als je het met volgehouden en respectvolle zorg begiet, zal er een boom uit groeien met een veelheid aan vruchten.”

Dat zei paus Franciscus bij een Amerikaanse bijeenkomst voor interreligieuze dialoog. De paus benadrukt dat die dialoog niet alleen gaat over ingewikkelde theologische thema’s maar allereerst een ‘dialoog van het dagelijkse leven’ is waaruit vriend­schap groeit.

De katho­lie­ke school is bij uitstek een oefen­plaats voor interculturele dialoog. Wij hebben een rijke traditie in het omgaan met veelkleurigheid. Vanuit het besef dat ieder mens een kind van God is dat naar waarheid en liefde zoekt, vormen katho­lie­ke scholen levendige waarde(n)gemeen­schappen waarin dialoog, respect en vriend­schap voortdurend aandacht krijgen. Hoe kunnen wij deze dialoog voeden en vruchtbaar maken? Welke uitdagingen zien we? En wat is het maat­schap­pe­lijk belang van de interculturele dialoog op school? Samen met u willen we nadenken over de antwoorden op deze vragen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, directies en docenten in het primair en middelbaar onderwijs, pabodocenten, identiteits­be­ge­leiders, studenten en anderen die betrokken zijn bij de katho­lie­ke schoolwereld. Om een goede afspiegeling te hebben, hechten wij veel waarde aan uw komst! De uitkomsten van deze middag zal de NKSR meenemen naar het inter­nationale symposium over dit thema dat in het voorjaar van 2019 in Brussel zal plaats­vin­den in het kader van het door het Vaticaan uitgebrachte document Educating to intercultural dialogue in Catholic schools. Living in harmony for a civilization of love.’ We hebben een pro­gram­ma vol in­spi­re­rende sprekers, dialoog en ontmoeting!

De bijeenkomst zal in goede banen worden geleid door Jan-Willem Wits, onder meer bekend als het ‘brein’ achter het interview dat paus Franciscus gaf aan de Utrechtse daklozenkrant.

Na afloop van het plenaire pro­gram­ma is er alle ruimte voor informele ontmoeting en voortzetting van de dialoog.

Er zijn voor u aan deze dag geen kosten verbonden.

Pro­gram­ma

12.00 uur Inloop met broodjeslunch
12.30 uur Welkomstwoord door Roland Grillis, rector van het Adelbert College
12.35 uur Opening door Mgr. Jan Hendriks, bisschop-referent katho­liek onderwijs
12.45 uur Uit de praktijk: door een leerling van het Adelbert College
13.00 uur Inleiding ‘Kansen voor persoons­vor­ming’ door Juliëtte van Deursen, docent Religious Education and Interreligious Dialogue aan Fontys Hoge­school en promovendus bij de Tilburg School of Catholic Theology
13.30 uur Pauze
14.00 uur Uit de praktijk: Ontdekkingen van een schoolleider in de stad, Lex de Goeij van de St. Dominicus­school in Utrecht
14.20 uur Inleiding - ‘Werken aan vrede’ door Hilde Kieboom, voorzitter Sant’ Egidio in Vlaanderen
14.50 uur Open dialoog
15.20 uur Observaties door Theo van der Zee, coördinator en onderzoeker katho­liek onderwijs bij Verus
15.30 uur Borrel

Details

datum: donderdag 20 september 2018
tijd: van 12.00 tot 16.30 uur
locatie: Adelbert College, Deijlerweg 163, Wassenaar
aanmelden: vóór 10 september 2018 middels het aanmeld­for­mu­lier
website: www.nksr.nl/studie­mid­dag-burger­schaps­vor­mingGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
donderdag, 4 juli 2019Burgerschapsvorming op katholieke scholen
dinsdag, 4 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
dinsdag, 8 november 2016Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose