Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Week van het Katholiek Onderwijs

9 t/m 13 november 2015 - Kiezen voor elkaar

gepubliceerd: vrijdag, 18 september 2015

Van 9 tot en met 13 november 2015 vindt voor de tweede keer de Week van het Katho­liek Onderwijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solida­ri­teit voor de vorm­geving van goed onderwijs?

11 November - Sint Maarten

Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief algemeen
Lesbrief algemeen
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief onderbouw
Lesbrief onderbouw
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief middenbouw
Lesbrief middenbouw
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief bovenbouw
Lesbrief bovenbouw
Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief Voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs

Deze week (week 38) ontvangen alle (mede-)katho­lie­ke scholen in het primair en voortgezet onderwijs les­sug­ges­ties rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat solidariteit is. Zijn naamdag wordt op 11 november gevierd.

Estafette en regionale bijeen­komsten

Dit jaar verwacht de Neder­landse Katho­lie­ke Schoolraad (NKSR) op basis van een enquête dat heel wat scholen actief zullen meedoen. Deze scholen worden zoveel mogelijk in beeld gebracht in een digitale estafette. Op een viertal scholen zullen ook regionale bijeenkomsten geor­ga­ni­seerd worden rond het thema.

Doel­stel­ling

De Week van het Katho­liek Onderwijs beoogt de bezieling, het eigenaar­schap en het zelfbewustzijn van mensen in het katho­liek onderwijs te onder­steunen, stimu­leren en bevorderen.

Meedoen

Doet u mee? Laat het ons weten.

We zijn ook erg benieuwd wat ‘Kiezen voor elkaar’ voor uw school betekent. Maak een kort verhaal of filmpje en wordt deel van de digitale estafette in de Week van het Katho­liek Onderwijs.

Lesbrieven

Ter onder­steuning zijn een aantal lesbrieven samengesteld die hier kunnen worden gedownload.

Leden van de NKSR

De leden van de NKSR zijn:

  • AOb/Sint Bonaventura
  • Verus, vereniging voor katho­liek en chris­te­lijk onderwijs
  • KVSC, Schoolleiders Chris­te­lijk Onderwijs
  • CNV Onderwijs
  • Thomas van Aquino, katho­lie­ke groepering van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
  • VKLO, Vereniging Katho­lie­ke Leraren­oplei­ding
  • NKO, Neder­landse ouder­ver­eni­ging Katho­liek Onderwijs
  • VDLG, Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst
  • Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tieGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
donderdag, 4 juli 2019Burgerschapsvorming op katholieke scholen
dinsdag, 4 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 24 augustus 2018Studiemiddag interculturele dialoog
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
dinsdag, 8 november 2016Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose