Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

Zondag 5 november - 13.30 uur - Mozes & Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: zondag, 29 oktober 2023
Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

Op zon­dag 5 no­vem­ber vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäron­kerk (Waterloo­plein 207 Am­ster­dam) de jaar­lijkse oecu­me­nische her­den­king plaats van de vluch­te­lingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen.

Bij de her­den­king nemen hun verhalen een be­lang­rijke plaats in. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dage­lijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veili­ger leven, ver­drin­ken in zee of komen op andere manieren onderweg om.

Aan hen denken wij en hun namen wor­den genoemd,
opdat zij niet vergeten wor­den.

Ds. Ineke Bakker, voor­zit­ter van de Werk­groep Vluch­te­lingen van de Neder­landse Raad van Kerken, zal tij­dens de her­den­kings­dienst de over­we­ging ver­zorgen. Verder werken voor­gan­gers uit ver­schil­lende pro­tes­tantse, orthodoxe en katho­lie­ke kerken mee. De her­den­king wordt af­ge­slo­ten met een pro­ces­sie naar de Amstel, waar bloemen wor­den uitgestrooid om de over­le­de­nen te gedenken.

Info­bij­een­komst met Carolus Grütters

Voor­af­gaand aan de her­den­king vindt in het Huis van Sant’ Egidio, Waterloo­plein 205, om 13.30 u. een in­for­ma­tie­bij­een­komst plaats. Spreker is Carolus Grütters, onder­zoe­ker bij het Centrum voor Migratie­recht van de Radboud Uni­ver­si­teit Nijmegen. Hij zal de plannen toelichten van het ker­ke­lijke ini­tia­tief voor Kleinschalige Asiel­op­vang in Neder­land.

Organi­sa­tie

De her­den­king wordt geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken Am­ster­dam, het Jeannette Noëlhuis, de Pro­tes­tantse Diaconie en de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

Details

datum: zon­dag 5 no­vem­ber 2023
tijd: 13.30 uur - Info­bij­een­komst met Carolus Grütters
15.00 uur - Herden­king met over­we­ging van Ds. Ineke Bakker
locatie: Mozes & Aäron­kerk, Waterloo­plein 207 Am­ster­dam

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose