Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag Besturenmiddag PCI’s

Zaterdag 13 mei

gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2023

Het was na een somber voor­jaar een zeer mooie dag. Dat zal voor som­mi­gen een reden geweest zijn om hun zater­dag­mid­dag elders door te brengen dan in den Engelen­zaal.

Dertig mensen verzamel­den zich op zater­dag­mid­dag in Heiloo voor de jaar­lijkse mid­dag voor PCI-be­stuurs­le­den. Traditie­ge­trouw ston­den er naast de finan­ciën ook andere on­der­wer­pen op de agenda. Deze keer waren er ver­te­gen­woor­digers van de Spaans­spre­kende pa­ro­chies San Nicolas en Casa Migrante uit Am­ster­dam die ver­tel­den over de nieuwe bezoek­groep die zij samen hebben opgericht.

De vrij­wil­li­gers gaan twee aan twee op bezoek bij zieke en oudere pa­ro­chi­anen. Dat geeft vreugde, de moge­lijk­heid om moei­lijke erva­ringen met elkaar te delen en het is een teken van ge­meen­schap. Op Palm­zon­dag gingen de kin­de­ren van de Eerste H. Communie samen met hun ouders in groepjes mee op bezoek. Zo is de hele geloofs­ge­meen­schap betrokken bij het werk van de Caritas en leren de kin­de­ren en hun ouders ook nadenken over hoe wij in Neder­land voor onze ouderen willen zorgen. De vrij­wil­li­gers komen een keer bij elkaar om hun erva­ringen te delen en toerus­ting te ont­van­gen.

Deze ac­ti­vi­teit laat zien hoe een rela­tief een­vou­dige ac­ti­vi­teit op veel vlakken opbouwend is voor de caritas en voor de ge­meen­schap als geheel. De aanwe­zigen deel­den andere nieuwe ini­tia­tie­ven met elkaar, zoals de voedsel­kastjes in Almere, de warme kamer in de Zaanstreek en de ver­schil­lende ini­tia­tie­ven voor de Voedsel­bank.

Tenslotte was er een toelich­ting op het Armoede-onder­zoek dat in januari werd aan­ge­bo­den aan minister Schouten van armoede. Het geeft weer wat de kerken doen voor de armen, zowel de directe nood­hulp als het opkomen tegen onrecht. In totaal blijkt er in 2021 41 miljoen euro uitge­ge­ven aan armoede­be­strij­ding, waar­van 40% aan in­di­vi­duele hulp en 60% aan col­lec­tieve hulp. De ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers die deelnamen aan het onder­zoek pleiten er voor dat de kerk weer veel meer een agen­de­rende rol op zich neemt door aan­dacht te vragen voor armoede in Neder­land. De minister vraagt de kerken en moskeeën om haar ogen en oren te zijn en de over­heid bij de les te hou­den.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor Syrië en Turkije
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja LukaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose