Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen

Koperen jubileum

gepubliceerd: vrijdag, 28 april 2023

Stap Verder, diaco­naal oecu­me­nisch centrum in Am­ster­dam-Zuidoost, is al 12½ jaar een plek van hoop, bemoe­diging en in­spi­ra­tie. En dat gaan ze vieren in het najaar. Ze zijn gegroeid in die jaren.

Am­ster­dam Zuidoost heeft zo’n 80.000 inwoners, dus zo’n tiende van de hele bevol­king van Am­ster­dam. Het is een plek waar veel mi­gran­ten vanuit Suriname, de Antillen en Afrika terecht zijn geko­men, omdat er woon­ruim­te be­schik­baar was. Zij moeten hun weg zien te vin­den in een nieuw land, in een samen­le­ving die veel voor­zie­ningen te bie­den heeft, maar ook veel daaraan gekop­pelde wetten, regels en instanties. Daarom startten zes kerken in samen­wer­king met de Sociëteit Afrikaanse Missiën in 2010 een Diaco­naal Oecu­me­nisch Centrum.

Inmiddels weten veel organi­sa­ties hun expertise te vin­den als het gaat om mensen zon­der papieren: het Rode Kruis, Fair Work, de Inter­na­tio­nale Organi­sa­tie voor Migratie. En vier­hon­derd bezoekers per jaar maken in twee­dui­zend gesprekken gebruik van de spreekuren.

Concrete hulp

Tien vrij­wil­li­gers geven zeven­tig cursisten Neder­landse les, en er komen dage­lijkse nieuwe aanmel­dingen bij. Op twee dagen per week is er naai- en hand­werkles voor vrouwen. Op maan­dag, don­der­dag en vrij­dag zijn er sociale spreekuren, waar der­tien pastors, maat­schap­pe­lijk werkers en goed getrainde vrij­wil­li­gers met bezoekers brieven lezen en be­ant­woor­den, for­mu­lie­ren invullen en tele­foontjes plegen met instanties. Het gaat over werk en inkomen, ge­zond­heids­zorg, scholing, inbur­gering, verblijfs­ver­gun­ningen en arbeids­recht. Een keer per maand adviseren twee advocaten die mensen gratis en op don­der­dag­och­tend beant­woordt een mede­wer­ker van Dokters van de Wereld vragen over ge­zond­heids­zorg.

Prak­tisch

“Als je de verhalen van de mensen hoort, zou je denken dat het een droevige bedoe­ning is bij ons, maar nee, we zijn juist een plek van hoop, bemoe­diging, in­spi­ra­tie, waar veel gelachen wordt. Mensen die tij­de­lijk op straat leven komen ver­frist onder de douche vandaan en wrijven genoeglijk de door kerken ingezamelde toilet­ar­ti­ke­len onder hun oksels. Als een heel gezin een verblijfs­ver­gun­ning krijgt zijn we in juichstem­ming. Na een kort gezellig praatje met een grap, gaat een dame weer ge­sterkt de deur uit, ze heeft en passant ook nog soep voor ons gekookt. Ge­za­men­lijk maken we er een vrolijk moment van als we de gegeven doos maand­ver­band openen, of de douchgel en tandpasta in de kast bergen.” Ie­der­een is welkom om langs te komen of bij te dragen met gebed, als vrij­wil­li­gers of met een zakje scheermesjes!

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCIís
maandag, 15 mei 2023SantíEgidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar SantíEgidio
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCIís
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en Turkije
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja LukaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose