Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

gepubliceerd: zondag, 9 april 2023

Al sinds enkele jaren is het een traditie voor het Drugs­pas­to­raat om op Goede Vrij­dag met een groep naar Heiloo te trekken, om daar in het park de kruis­weg te lopen. Ook dit jaar was er weer een flinke groep die mee­ging naar het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

In de ochtend ver­trok een goed gevulde bus met zo'n veer­tig mensen, vanuit het centrum van Am­ster­dam naar Heiloo. Bij aan­komst werd de groep ont­van­gen door een van de zusters die op het hei­lig­dom woont. Zij ver­telde over de ge­schie­de­nis van het hei­lig­dom, het werk van de zusters en over haar roe­ping.

Na de lunch trokken de deel­ne­mers, ver­deeld over kleine groepjes, langs de veer­tien staties van de kruis­weg. Bij elke statie werd stil­ge­staan, om te reflec­te­ren over het eigen leven aan de hand van de ver­schil­lende scènes van de lij­densweg van Christus. Het was een bron van goede gesprekken en een herken­ning in het verhaal van Jezus.

Na afloop vond er rond het putje ook nog een biblio­drama plaats. Het verhaal van de Samari­taanse vrouw bij de put die Jezus ontmoet werd nagespeeld en samen werd nage­dacht over hoe de ver­schil­lende personen in het verhaal zich op dat moment gevoeld en gedragen moeten hebben.

Tegen vier uur ver­trok de groep weer rich­ting Am­ster­dam voldaan en geïnspireerd door deze bij­zon­dere dag.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The LetterBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose