Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Missionair engagement: een nieuw elan

100 Jaar pauselijke Missiewerken

gepubliceerd: dinsdag, 28 maart 2023

Missio Pau­se­lijke Missie­werken en de Uni­ver­si­teit van Tilburg hou­den op vrij­dag 21 april 2023 van 14.00 tot 16.30 uur een symposium rond de vraag: Wat is de bete­ke­nis van missio­nair engage­ment voor gelo­vi­gen en pa­ro­chie nu, hier in Neder­land?

Voor Missio Pau­se­lijke Missie­werken was 2022 een jubileum­jaar. In 1822 werd ‘Het Genoot­schap tot Voort­plan­ting van het Geloof’ opgericht door Pauline Jaricot (1799-1862). Jaricot wilde mis­sio­na­rissen over de hele wereld onder­steunen in hun werk. Het genoot­schap werd een we­reld­wijde organi­sa­tie en kreeg in 1922 de naam waar­on­der het nog altijd bekend staat: Pau­se­lijke Missie­werken.

Vanouds stond het missio­nair engage­ment in het teken van een be­trok­ken­heid hier bij geloofs­ver­kon­di­ging daar. ‘Daar’ waren dan de missie­ge­bie­den in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. De missie­ge­bie­den daar hebben zich intussen ont­wik­keld tot (wat men noemt) jonge kerken. Inmiddels zijn pries­ters uit voor­ma­lige missie­ge­bie­den in ons land werk­zaam in het pa­ro­chie­pas­to­raat.

Symposium op vrij­dag 21 april

Wat is de bete­ke­nis van missio­nair engage­ment
voor gelo­vi­gen en pa­ro­chies nu, hier in Neder­land?

Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv, secretaris- generaal van de Pontifical Missionary Union
Dinh Anh Nhue Nguyen

Speciale gast tij­dens de bij­een­komst is Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv, se­cre­ta­ris- generaal van de Pontifical Mis­sio­na­ry Union (Rome).

Het precieze pro­gram­ma wordt later bekend gemaakt. Het inhou­de­lijk pro­gram­ma wordt af­ge­slo­ten met een borrel en gelegen­heid tot ont­moe­ting.

Toegang is gratis. Aanmel­den wordt zeer op prijs gesteld, via: www.tiu.nu/missio

De bij­een­komst vindt plaats in zaal Blackbox in het Esplanade gebouw (E-gebouw) van de Uni­ver­si­teit van Tilburg.

Details

datum: vrij­dag 21 april 2023
tijd: van 14.00 tot 16.30 uur
locatie: Zaal Blackbox
Esplanade­ge­bouw (E-gebouw)
Warandalaan 2 Tilburg
entree: toegang is gratis
aanmel­den: www.tiu.nu/missio

 


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose