Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documentaire - The Letter

Film van paus Franciscus om samen te kijken

gepubliceerd: zaterdag, 18 maart 2023

De Laudato Sì film ‘The Letter’ kwam eind ok­to­ber 2022 en werd binnen drie dagen door drie miljoen mensen bekeken.

De do­cu­mentaire gaat over de crisis van de aarde en de impact ervan op mens en eco­lo­gie we­reld­wijd. De titel ‘The Letter’ (= de brief) ver­wijst naar de en­cy­cliek, de pau­se­lijke rondzend­brief Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus uit 2015 over onze opdracht zorg te dragen voor de meest kwets­ba­ren en voor de aarde (“ons gemeen­schap­pe­lijk Huis”).

De hoofdrolspelers van de film zijn een inheemse lei­der uit het Amazone­ge­bied, een Senegalese klimaat­vluch­te­ling, een jeugdactivist uit India en twee weten­schappers van Hawaï. Ze zijn toegewijd aan eco­lo­gische en sociale doelen en de klimaat­ver­an­de­ring heeft veel impact op hun eigen omge­ving. Hun dialoog met de paus, opgeno­men in de film, biedt een onthullend kijkje in de per­soon­lijke ge­schie­de­nis van paus Fran­cis­cus en nooit eer­der ver­toonde verhalen sinds hij bis­schop van Rome werd.

Deze film is heel geschikt om samen te bekijken, bij­voor­beeld als moment van be­zin­ning in de Veer­tig­da­gen­tijd. Denk ook aan de jon­ge­ren en mensen van buiten de Kerk, want de zorg voor het klimaat gaat ons allemaal aan. Organiseer zelf een filmverto­ning in de pa­ro­chie, in een jon­ge­ren­groep, in de klas op school of... Via on­der­staan­de links vind je alles wat je nodig hebt. Lees ook de recensie in de laatste editie van het Bisdom­ma­ga­zine SamenKerk op bladzijde 17.

De do­cu­mentaire is online te vin­den via de speciale web­si­te en kan gratis wor­den bekeken. Via ‘auto­ma­tisch vertalen’ is Neder­landse onderti­teling be­schik­baar.

Extra ma­te­ri­aal voor de organi­sa­tie, pro­mo­tie en nagesprekken in het Neder­lands kan hier wor­den gevon­den:Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en Turkije
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja Luka
woensdag, 8 februari 2023Vastenactie 2023: Mensen onderweg
dinsdag, 31 januari 2023Armoederapport 2020-2022
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
woensdag, 18 januari 2023De Thuisgevers
maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder Fotoreportage
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
woensdag, 11 januari 2023Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel
dinsdag, 20 december 2022Een plaats aan de kersttafel voor iedereen
dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose